AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Zomeronkruiden in weilanden

Ook hier is een gepaste bestrijding nodig! (16/06/2017)

Een goede onkruidbestrijding in grasland heeft meerdere voordelen. Buiten een hogere opbrengst en een betere kwaliteit van de kuil houdt je op deze manier ook de onkruiddruk onder controle en vermijd je dat er giftige onkruiden worden opgegeten door het vee.

 

Zomeronkruiden

 • boterbloem

 • paardenbloem

 • zuring

 • distel

 • muur

 • ...

 

Bestrijding

WAAROM?

 • Opbrengstverhoging tot +20%

 • verbetering voederwaarde

 • vermijden van giftige onkruiden

 • verspreiding/vermeerdering onkruiden voorkomen


HOE?

All round: BOFIX of TREVISTAR + CIRRAN/AGROXYL

 • Eenjarigen: muur, herderstasje, hoornbloem, varkensgras, ...

 • Meerjarigen: jonge distels, jonge zuring, brandnetels, paardenbloem, boterbloem, ...

Composieten en schermbloemigen: BOFIX + TREVISTAR of LUOXYL Super* + TREVISTAR

 • Moeilijke composieten: speerdistel, Jacobskruiskruid, duizendblad, madeliefje

 • Schermbloemigen: bereklauw, fluitekruid

Zuring: TREVISTAR + STARANE Forte of LUOXYL Super* of BOFORT*

 • Tegen zuring van meer dan 2 jaar oud

Houtachtige onkruiden: LUOXYL Super* of BOFORT*

 • Tegen grote distels, verhoutte brandnetels, oude zuring en houtachtigen

*Luoxyl Super en Bofort kunnen enkel toegepast worden op graasweiden die niet aan de stallen grenzen. Voor meer info contacteer je AVEVE-zaakvoerder.

GRAS-KLAVER

Voor gras-klaver percelen geldt een ander productengamma, omdat de middelen selectief moeten zijn voor zowel gras als klaver.

Voor een all-round bestrijding:

BUTTRESS (+ AGROXYL**)

**Toevoegen van AGROXYL aan een behandeling in gras-klaverpercelen is perfect veilig voor het gras, maar kan een lichte afremming in groei geven naar de klavers toe.
De wachttijd voor begrazing voor deze combinaties bedraagt 14 dagen.

Voor meer informatie of advies op maat van uw perceel, raadpleeg uw AVEVE-zaakvoerder!Laatste tips

Onkruidbestrijding en dwergvergeling in zaaigranen
Denk aan een tijdige onkruidbestrijding!
Loofdoding bij aardappelen
Aandachtspunten en advies
Aarfusarium
Maximaliseer uw opbrengst door een behandeling op maat van uw perceel!