AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Loofdoding bij aardappelen

Aandachtspunten en advies (08/09/2017)

Wanneer het gewas voldoende afgerijpt is, kan er gedacht worden aan loofdoding. Meerdere factoren spelen een rol bij het beslissen om al dan niet over te gaan tot de loofdoding.


Waarmee moet ik rekening houden?


 • Groen gewas

 • verwachte toename in opbrengst

 • evolutie onderwatergewicht

 • loofdodingstrategie


Een eerste behandeling met Diquanet, gevolgd door een behandeling met Diquanet al dan niet in combinatie met Spotlight Plus (5 dagen na de eerste behandeling) moet volstaan om een goede loofdoding te verzekeren in de meeste percelen. Voor een advies op maat contacteer je best je AVEVE-specialist.


Diquanet en Spotlight Plus zijn contactmiddelen.

Voorwaarden voor een correct gebruik zijn:

 • voldoende groot spuitvolume (>300 L/ha)

 • fijne druppelgrootte

 • toepassing in de voormiddag

 • Licht verbetert de werking


Kiemremmers


Om te voorkomen dat aardappelen tijdens de bewaring beginnen kiemen is een behandeling met kiemremmers nodzakelijk. We hebben mogelijkheden in poeder- of vloeibare vorm.


 • SOLAMYL is een stuifpoeder dat rechtstreeks op de aardappel aangebracht wordt.


 • SERVOREM is een vloeibare kiemremmer.

  • +: combinatie met product tegen bewaarziekten mogelijk

  • +: meer homogene bedekking aardappel


Landbouwers die uitgerust zijn om te vergassen kunnen werken met kiemremmers via verneveling. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe product 1,4-Sight. Dit nieuwe middel werkt niet op basis van CIPC, en na toepassing zullen hier dus geen residu’s van kunnen achterblijven. Houd er wel rekening mee dat er voor de toepassing specifieke voorwaarden naar bewaring en het gebruikte vernevelingstoestel zijn. Voor meer info hierover neemt u best contact op met de AVEVE specialisten.


Bewaarziekten & -proces


Ons advies om de kans op bewaarziekten te minimaliseren is een combinatie van voldoende aandacht bij het rooien, een goed uitgevoerd bewaarproces, gecombineerd met een beredeneerde ventilatie/koeling. Het PCA adviseert een loofdoding drie weken voor het rooien om voldoende velvastheid te garanderen tijdens de oogst. Wie begin oktober wil rooien moet nu de loofdoding uitvoeren.


Belangrijke fases tijdens het bewaarproces:


 1. Wondheling

 • Temperatuur: 12-18°C
 • Wondes zijn de ideale plek voor schimmels en bacteriën om de knol binnen te dringen

 1. Drogen

 • Basisregel: Tlucht < Taardappel = drogen
 • Als Tlucht > Taardappel is droging afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid. Bekijk hiervoor de tabel (hieronder)

 1. Koelen

 • Na wondheling en drogen → inkoelen tot bewaartemperatuur

 • vlugger ingekoeld = minder gewichtsverlies

 • snelheid inkoelen afhankelijk van:

  • ventilatiecapaciteit (100 m3/u is ideaal)

  • koelend vermogen lucht (best 2°C koeler dan aardappelen)


Wie deze adviezen opvolgt bij het bewaren van zijn oogst heeft de beste garantie op een langdurig kwaliteitsvolle knol!


Voor meer advies, raadpleeg uw AVEVE-zaakvoerder!


Laatste tips

Onkruidbestrijding en dwergvergeling in zaaigranen
Denk aan een tijdige onkruidbestrijding!
Zomeronkruiden in weilanden
Ook hier is een gepaste bestrijding nodig!
Aarfusarium
Maximaliseer uw opbrengst door een behandeling op maat van uw perceel!