AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Coloradokever, voortaan een jaarlijks terugkerende plaag.

Het gewijzigde insecticidengebruik en de zachtere winters maken dat dit een steeds terugkerende plaag zal vormen. (13/06/2019)

De uitbreiding van het aardappelareaal en het gewijzigde insecticidengebruik van de voorbije jaren naar minder breedwerkende doch selectievere middelen hebben de terugkeer van de coloradokever mogelijk gemaakt.

Dit in combinatie met de afgelopen zachte winter maakt dat de kevers nu massaal  naar boven komen waar vorig jaar aardappelen werden verbouwd. Voorlopig pakken ze de opslagplanten aan maar ze zoeken ook de nieuw aangeplante percelen aardappelen op en hier moeten we dan straks ingrijpen.
Advies voor behandelingLarvae- Leptinotarsa decemlineata - Daraban Sorin


Om de meest vraatzuchtige zomergeneratie(s) te vermijden is een behandeling van de eerste golf van kevers in de komende weken belangrijk.

Meer info omtrent de levenscyclus van dit insect vind je hier>


 • Bij aanwezigheid van coloradokevers zet een insecticide in die de nuttige bladluisbestrijders spaart: 

  • Coragen 50 ml/ha (2 toepassingen per teeltjaar)
  • Tracer 50 ml/ha (1 toepassing per teeltjaar)
  • Conserve Pro 200 ml/ha (1 toepassing per teeltjaar)


Wanneer een behandeling met deze middelen wordt uitgevoerd dan is dit gericht tegen de vretende larven, dat de kevers zelf nog even blijven rondlopen is heel normaal.Alert zijn voor bladluizen  

Bij aanwezigheid van bladluizen is er de rechtstreekse zuigschade en groeimisvormingen die ze veroorzaken, onrechtstreekse schade kan er optreden wanneer bladluizen virusziekten overdragen.

De aardappeltopluis, een vrij grote luis in de planttoppen, kan het toprolvirus overbrengen. De bladeren krullen rond de nerven en bladranden sterven af. Tenslotte verdorren de bladeren volledig. Schade wordt waargenomen rond half juli, maar aantastingen beginnen vanaf juni. • Bij een actief groeiend gewas zijn translaminaire insecticiden die opnieuw de nuttigen sparen op hun plaats:
  • Antilop SG*  0,25 kg / ha (2 toepassingen per teeltjaar)

(*) niet gebruiken in Wallonië


 • Voor percelen in Wallonië waar het gebruik van neonicotinoïden (*) verboden is, gebruik het veiligste pyrethroïde, doch deze werken niet op de vuilboomluis:
  • Mavrik  0,3 l / ha (1 toepassing per teeltjaar)

Deze insecticiden hebben eveneens een nevenwerking  op de coloradokever.


Laatste tips

Smart fogging: kiemremming bij aardappelen in alle rust en zekerheid
Lees hier alles over de nieuwste manier om kiemremming in je aardappelen te garanderen.
Onkruidbestrijding in maïs, kansen voor een geslaagde vooropkomst dienen zich aan.
Een tijdige vooropkomstbehandeling tegen uw onkruiden heeft vele voordelen. Ontdek ze hier!
Uitnodiging: AVEVE wintervergadering fytolicentie
Graag nodigen we je uit op onze wintervergadering i.v.m. actualiteiten in gewasbescherming en teelttechniek.