AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Bekalking en inzaai met EAG-(gras)mengsels

Een investering in de bodemvruchtbaarheid van uw maïsperceel! (19/09/2017)

Na de snelle afrijping van afgelopen weken is de maïsoogst begonnen. Corrigeer indien nodig de pH van uw bodem met een onderhoudsbekalking en verhoog het organische stofgehalte van je perceel door de inzaai van een EAG-grasmengsel.  


Enkele redenen om een bekalking uit te voeren!


Verbetering van bodem pH en opname van nutriënten


Bekalking is zeer belangrijk voor de gewassen om optimale opname van voedingselementen te garanderen. Bekalking leidt tot een betere doeltreffendheid van uw NPK-bemesting en een verhoogde beschikbaarheid van uw sporenelementen.

Verlies van kalk opvangen en bodemomstandigheden verbeteren

Ieder jaar is er een kalkbemesting noodzakelijk om de kalkverliezen op te vangen en het kalkniveau terug op peil te krijgen. Kalk zorgt voor een betere beworteling en een mooiere kruimelstructuur. Dit leidt tot een betere bodemstructuur en creëert bijgevolg betere groeiomstandigheden voor uw gewas.


Extra troeven van kalkbemesting

=> Beter bodemleven

=> Verbetering vochthoudend vermogen & hogere draagkracht van de bodem

=> Garantie op sterkere planten => Hogere legervastheid

=> Minder gevoelig aan droogte, ziekten en plagen

=>>>>> Hogere opbrengst en kwaliteitToepassing

De toepassing van de kalkbemesting is vanaf nu sterk aan te raden. De oogst van de maïspercelen is gestart, zodat de akkers vrijkomen om uw kalkbemesting toe te passen. Het resultaat van de bekalking is dat uw bodem tip top in orde is voor de volgteelt, zeker voor kalkminnende gewassen is dit sterk aan te raden!

Borgakal, Witkal, Duwa Cal en Duwa Mag zijn de meest efficiënte kalkmeststoffen om deze resultaten te bereiken.


Opgelet!! Een bemesting van meer dan 2000 kg z.b.w. is ten strengste af te raden o.w.v. de afbraak van organische stof!


Kort samengevat, een kalkbemesting is een noodzakelijk gegeven om hoogwaardige akkers te verwezenlijken. Dankzij bekalking is er een verbetering van de bodem-pH en bodemomstandigheden. Dit leidt tot hogere opbrengsten en kwaliteitsvolle producten!


Verhoog het organische stofgehalte van uw bodem met de EAG-grasmengsels!


Bij een monocultuur of korte rotatie van snijmaïs daalt het organische stofgehalte sterk door de lage aanvoer van effectieve organische koolstof. De inzaai van een gras(mengsel) houdt het organische stofgehalte van de bodem op peil.

De EAG-grasmengsels van AVEVE zijn ideaal geschikt als mengsel van groenbedekkers voor aan uw ecologisch aandachtsgebied te voldoen. Hou rekening met de uiterste datum van inzaai (voor 1 oktober, polders en duinen voor 1 september).


MENGSEL

SAMENSTELLING

INZAAI EAG

MIXITAL

100% Italiaans raaigras

Niet geschikt voor EAG

EAG MIXITAL PLUS

80% Italiaans raaigras

20% Engels raaigras

Minimaal 30 kg/ha

EAG MIXITAL MIX

50% Italiaans raaigras

50% Engels raaigras

Minimaal 30 kg/ha

EAG MIXITAL SPECIAAL

70% Italiaans raaigras

50% Engels raaigras

Minimaal 50 kg/ha

EAG MIXITAL SUPER

50% Italiaans raaigras

50% Festulolium

Minimaal 30 kg/haUw AVEVE-zaakvoerder geeft u graag advies op maat van uw perceel!


Laatste tips

Optimale bemesting in groententeelt!
De bemesting is de basis voor de optimale groei van uw groenten te garanderen.
Bemesting Grasland
Verhoog het financieel rendement van uw grasland!
Kalkcyanamide
de kalkstikstof die zoveel meer biedt dan alleen een stikstofbemesting!!