AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Optimale bemesting in groententeelt!

De bemesting is de basis voor de optimale groei van uw groenten te garanderen. (19/03/2018)

De bemesting is de basis om een optimale groei van uw groenten te garanderen. Om een succesvolle teelt te bekomen, geven we jullie een advies op maat. Te starten met een bekalkingsadvies om de ideale pH-waarde te bekomen, zodat alle voedingsnutriënten op de beste manier worden opgenomen.


Goede bodemstructuur en doorlaatbaarheid


Voor een goede opname van voedingsnutriënten is de pH-waarde zeer belangrijk. Hierbij is de streefzone voor de meeste groentegewassen terug te vinden.


Grondsoort

pH-range

Lichte leem

6,6 - 7,1

Zandleem

6,2 - 6,5

Zand

5,6 - 5,8


 • Situatie 1: pH te laag!
  Bekalking noodzakelijk voor een hoger financieel rendement

 • Ons advies:

Witkal, Agrocarb, Limkal,...


Op basis van zuivere calciumcarbonaat (CaCO3)


Borgakal (Plus), Duwa Mag / Cal


Calciumcarbonaat + magnesiumcarbonaat

 • Zeer snelwerkend (onmiddellijk pH-effect)
 • Zeer fijn
 • Goed zichtbaar tijdens strooien                
 • Ruime opbouw magnesium in de bodem
 • Zeer snel tot snelwerkend
 • Zeer fijn
 • Situatie 2: pH op peil maar calcium te laag!

Aandacht voor Calcium!

Groenten hebben een hoge behoefte aan calcium, daarom is een Ca-bemesting zonder pH-effect aan te raden waar nodig. (Link: Klik hier door voor meer info rond calcium => Toepassingsfiche gips)


  • Ons advies: 

Citrocal (25% CaO + 35% SO3) + link naar Toepassingsfiche Citrocal

 • Calcium-aanbreng zonder pH-effect
 • Hoge oplosbaarheid
 • Extra zwavelaanbreng (link naar zwavelinfo)
 • Calcium verhoogt de structuur van de bodem (betere doorlaatbaarheid)
 • Calcium zorgt voor sterkere celwanden en betere bewaring

Aandacht voor Zwavel!


Naast Citrocal bieden we o.a. ook YaraSulfan aan om te voldoen aan de zwavelbehoefte van uw groenten


De laatste jaren merken we dat steeds meer gronden te maken hebben met zwaveltekorten. Door de strenge uitstootnormen die aan de industrie worden opgelegd komt er steeds minder zwavel in de lucht terecht en bijgevolg ook minder op onze akkers.Teelt

Behoefte zwavel (kg SO3/ha)

Spruitkool

200

Witte, rode, savooikool

175

Bloemkool, Broccoli

150

Uien, knolselder

125

Prei

100


Bron: bodemkundige dienstZwavel in de plant

Zwavel is na de drie hoofdelementen (stikstof, fosfor en kalium) het belangrijkste voedingselement voor onze planten. Zwavel vormt immers een onderdeel van enkele belangrijke aminozuren. De laatste jaren wordt in Vlaanderen regionaal ook effluent uitgereden die wel kalium, maar geen zwavel aanbrengt.

Zwaveltekorten leiden tot een remming van bladgroei. De jongste bladeren worden het sterkst getroffen door de beperkte mobiliteit van zwavel in de plant. Door de vergeling van de bladeren lijkt een gebrek aan zwavel heel sterk op een stikstoftekort. 

Zwaveltekorten hebben dus hetzelfde effect als een stikstoftekort en dus ook een onmiddellijke invloed op de daling van het rendement van uw teelt.


Voordelen van zwavelbemesting

 • Verhoogt rechtstreeks de opbrengst
 • Versterkt de stikstofopname (boostereffect)
 • Hoger eiwitgehalte in grasland
 • Productie van chlorophyl => gezonder en groener gewas!

Laatste tips

Bemesting Grasland
Verhoog het financieel rendement van uw grasland!
Kalkcyanamide
de kalkstikstof die zoveel meer biedt dan alleen een stikstofbemesting!!
Bekalking en inzaai met EAG-(gras)mengsels
Een investering in de bodemvruchtbaarheid van uw maïsperceel!