AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Optimale bemesting in groententeelt!

De bemesting is de basis voor de optimale groei van uw groenten te garanderen. (27/03/2019)
Een goede bemestingsstrategie is noodzakelijk om een succesvolle teelt te garanderen. Via dit artikel geven we een kort overzicht met enkele tips om het hoogste rendement te bekomen. Er wordt gestart met het bekalkingsadvies, met daaropvolgend het belang van de voornaamste nutriënten.Goede bodemstructuur en doorlaatbaarheid

Voor een goede opname van voedingsnutriënten is de pH-waarde zeer belangrijk. Hierbij is de streefzone voor de meeste groentegewassen terug te vinden.


Grondsoort

pH-range

Lichte leem

6,6 - 7,1

Zandleem

6,2 - 6,5

Zand

5,6 - 5,8


 • Situatie 1: pH te laag!
  Bekalking noodzakelijk voor een hoger financieel rendement

 • Ons advies:

Witkal, Agrocarb, Limkal,...


Op basis van zuivere calciumcarbonaat (CaCO3)


Borgakal (Plus), Duwa Mag / Cal


Calciumcarbonaat + magnesiumcarbonaat

 • Zeer snelwerkend (onmiddellijk pH-effect)
 • Zeer fijn
 • Goed zichtbaar tijdens strooien                
 • Ruime opbouw magnesium in de bodem
 • Zeer snel tot snelwerkend
 • Zeer fijn
 • Situatie 2: pH op peil maar calcium te laag!

Aandacht voor Calcium!

Groenten hebben een hoge behoefte aan calcium, daarom is een Ca-bemesting zonder pH-effect aan te raden waar nodig. (Link: Klik hier door voor meer info rond calcium => Toepassingsfiche gips)


  • Ons advies: 

Citrocal (25% CaO + 35% SO3) + link naar Toepassingsfiche Citrocal

 • Calcium-aanbreng zonder pH-effect
 • Hoge oplosbaarheid
 • Extra zwavelaanbreng (link naar zwavelinfo)
 • Calcium verhoogt de structuur van de bodem (betere doorlaatbaarheid)
 • Calcium zorgt voor sterkere celwanden en betere bewaring

Aandacht voor Zwavel!


Naast Citrocal bieden we o.a. ook YaraSulfan aan om te voldoen aan de zwavelbehoefte van uw groenten


De laatste jaren merken we dat steeds meer gronden te maken hebben met zwaveltekorten. Door de strenge uitstootnormen die aan de industrie worden opgelegd komt er steeds minder zwavel in de lucht terecht en bijgevolg ook minder op onze akkers.Teelt

Behoefte zwavel (kg SO3/ha)

Spruitkool

200

Witte, rode, savooikool

175

Bloemkool, Broccoli

150

Uien, knolselder

125

Prei

100


Bron: bodemkundige dienstZwavel in de plant

Zwavel is na de drie hoofdelementen (stikstof, fosfor en kalium) het belangrijkste voedingselement voor onze planten. Zwavel vormt immers een onderdeel van enkele belangrijke aminozuren. De laatste jaren wordt in Vlaanderen regionaal ook effluent uitgereden die wel kalium, maar geen zwavel aanbrengt.

Zwaveltekorten leiden tot een remming van bladgroei. De jongste bladeren worden het sterkst getroffen door de beperkte mobiliteit van zwavel in de plant. Door de vergeling van de bladeren lijkt een gebrek aan zwavel heel sterk op een stikstoftekort. 

Zwaveltekorten hebben dus hetzelfde effect als een stikstoftekort en dus ook een onmiddellijke invloed op de daling van het rendement van uw teelt.


Voordelen van zwavelbemesting

 • Verhoogt rechtstreeks de opbrengst
 • Versterkt de stikstofopname (boostereffect)
 • Hoger eiwitgehalte in grasland
 • Productie van chlorophyl => gezonder en groener gewas!

Stikstof

In de praktijk zien we meer en meer dat de stikstof gefractioneerd wordt, zeker voor teelten met een langere groeiperiode. Vaak wordt er een basisbemesting toegepast bij de start en later aangevuld.


Assortiment voor een basisbemesting:


KAS

Yara Sulfan

Groeistart 20%N + P2O5

NO3-

    -50% NH4+

24% N

  -50% NO3-

  -50% NH4+

18% SO3

10% CaO

20%N

5 à 10 % P2O5

3 - 4 % MgO

0,05% B

+ Evenwichtige verhouding
snelle / traagwerkende stikstof

+ Evenwichtige  verhouding 

snel/traagwerkend

+ Zwavelbemesting

+ Extra calcium

+ Fosfor voor stimulatie wortelontwikkeling

+Frisgroene kleur (MgO)

+ Aanvulling boor

Aanvullende bemesting:

Naast de voorgaande meststoffen belichten we nog Kalknitraat (onmiddellijke werking) en Kalkcyanamide (langdurige werking), afhankelijk van de groeiperiode van uw teelt.


Kalknitraat

(YaraLiva Tropicote)


Kalknitraat

(YaraLiva Nitrabor)


Yaraliva Nitrabor.PNG

Kalkcyanamide

(Perlka)

15,5% N

  -92,9% NO3-

  -7,1% NH4+

26,3% CaO

15,4% N

  -91,5% NO3-

  -8,5% NH4+

26% CaO

0,3% B

19,8%N (traagwerkend)


50% CaO

+ Onmiddellijke werking van de stikstof

+ Smelt zeer vlug (vlugge opname)

+ Wateroplosbare

calcium

+ Onmiddellijke werking van de stikstof

+ Smelt zeer vlug (vlugge opname)

+ Wateroplosbare

calcium

+ Aanvulling boor

+ Komt geleidelijk vrij

+ Kalkwerking

+ Nevenwerkingen op plaagorganismenKalium

Groenten zijn chloorgevoelig, dus kies altijd voor chloorarme meststoffen

Een teveel aan chloor veroorzaakt zoutschade en zeker jonge kiemplantjes zijn hier zeer gevoelig voor met in het slechtste geval uitval tot gevolg.

De ideale meststof hiervoor is Haspargit, met formules op maat. Mogelijke alternatieven zijn Patentkali of kaliumsulfaat.

Onze topper Haspargit: bevat 4 van de 6 belangrijkste voedingselementenTeelten

Behoefte Kali E/ha

Spinazie

300-350

Bloemkolen

300

Wortelen

300

Knolselder

250-300

Spruitkolen

250-300

Courgetten

250-300

Prei

260

Erwten / bonen

150


De voordelen van zwavel, calcium en magnesium:

 • Kalium
  • Verbetering van de waterhuishouding
  • Verbeterde droogteresistentie
  • Stevige celwanden
  • Verminderde gevoeligheid aan ziekten en plagen

 • Calcium
  • Verbetert de bewaring en legervastheid.
  • In CaSO4 vorm: betere Ca-opname en geen pH-effect

 • Mg
  • Optimaliseert de fotosynthese
  • Bevordert de aanmaak van bladgroen

 • SO3
  • Verhoogt stikstof efficiëntie
  • Eiwitaanmaak


Yannick Hardy

Technisch adviseur AVEVE Plantenvoeding

Groeistart 20%N + P2O5

Groeistart 20%N + P2O5

Laatste tips

Bemesting Grasland
Verhoog het financieel rendement van uw grasland!
Kalkcyanamide
de kalkstikstof die zoveel meer biedt dan alleen een stikstofbemesting!!
Bekalking en inzaai met EAG-(gras)mengsels
Een investering in de bodemvruchtbaarheid van uw maïsperceel!