AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Help, het vetgehalte daalt!

Verhoogde aandacht vereist in de zomermaanden (16/06/2017)


Op de website van MCC-Vlaanderen kan je onder “Resultaten” bijgaande grafiek van het gemiddelde vetgehalte van alle melkleveringen in Vlaanderen terugvinden.

Hierin is duidelijk te zien dat het vetgehalte in het voorjaar en de zomer onder druk staat.

Oorzaken


Vet wordt grotendeels gevormd door de vertering van vezels in de pens. Alle invloeden die hier nadelig op inwerken hebben een daling van het vetgehalte voor gevolg.  Meestal gaat het om een combinatie van factoren:

 • beweiding:
  • minder ruwe celstof: jong weidegras bevat minder RC dan graskuil.  Er is zo minder grondstof om vet te produceren in de pens aanwezig.  Bovendien stijgt de melkproductie vaak bij een optimaal weiderantsoen, zeker in het voorjaar, wat zorgt voor een verdunning van zowel vet- als eiwitgehalte.

  • meer onverzadigde vetten: jong weidegras kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, veel onverzadigde vetten bevatten.  Deze werken nadelig in op de celwandsplitsende pensflora, wat ook nadelig is voor het vetgehalte

  • veel suiker: jong weidegras kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, veel suikers bevatten. Hierdoor neemt het risico op SARA (subacute pensverzuring) toe. Een daling van de pens-pH is nadelig voor de celwandsplitsende pensflora


 • Het zetmeel in de mais wordt minder bestendig naarmate de kuil langer is ingekuild.  Dit heeft ook voor gevolg dat het aandeel pensafbreekbaar zetmeel (en daarbinnen het zetmeel dat snel afbreekbaar is of de PAK-1) toeneemt.  Ook hierdoor neemt het risico op SARA toe.


 • Hittestress: heeft ook voor gevolg dat de pens-pH daalt. De gevolgen worden vaak onderschat: de negatieve effecten zijn bv. reeds aanwezig bij een temp. van 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 60%.  Bovendien duurt het 3 à 4 weken vooraleer de celwandsplitsende pensflora zich herstelt.  Enkele zwoele dagen werken dus lang na.


Wat kan ik ondernemen?

 • Neem maatregelen tegen hittestress en voer de krachtige pensbuffer nr. 455 AcidomiXX bij om de pens-pH zoveel mogelijk te stabiliseren.

 • Zorg voor extra structuur in het rantsoen om de herkauwactiviteit te stimuleren en om een goede structuurmat in de pens te garanderen.

 • Vermijd mengvoeders met een hoog aandeel snel afbreekbare koolhydraten (granen).  Kies daarentegen voor energie uit goed verteerbare celwanden en bestendig zetmeel.

 • Ondersteun het vetgehalte met pensbestendige vetten.  Deze verstoren de pensafbraak niet en verhogen actief de vetproductie in de melk. Dit kan door te kiezen voor nr. 9 Glucogras als productiekractvoeder, of door nr. 478 LipomiXX bij te mengen in het basisrantsoen.

 • Omnigen (in nr. 450 SanimiXX OG of nr. 482 Prolacta Premium OG) ondersteunt koeien bij hittestress: de lichaamstemperatuur stijgt minder, de daling van de drogestofopname wordt beperkt en het celgetal blijft lager  (Leiva, Journal of Dairy Science, Volume 99, suppl. and vol 100, Issue 6)

 • Het rantsoenberekeningsprogramma Feedmaster  van AVEVE schat de gewijzigde afbraakkarakteristieken van de maiskuil automatisch in, zodat bij het rantsoenadvies hiermee rekening wordt gehouden.

Voor meer advies op maat van uw vee, raadpleeg uw AVEVE-zaakvoerder!


Laatste tips

Activeer het AVEVE Hitteplan!
Beperk met het AVEVE Hitteplan de negatieve gevolgen van hittestress bij jou melkkoeien.
Vruchtbaarheid in vleesvee
Vruchtbaarheid is een belangrijk element in de rentabiliteit van een veehouderij.
De immuniteitsproef bevestigt: OmniGen boost de afweer van je veestapel!
Enkele jaren geleden lanceerde AVEVE het Essentia gamma met daarin een aantal mineraalkernen die het voedingssupplement OmniGen (OG) bevatten.