AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Straffer melken, dat loont!

Ontdek de 6 succesfactoren voor hoogwaardige melkproductie (18/12/2018)

In november mochten we jullie talrijk ontvangen op onze studienamiddagen "Straffer melken, dat loont!" Daarin gaven we jullie een overzicht van de factoren die bijdragen tot meer en kwaliteitsvollere melk. Lees ze hier nog eens na en bekijk zeker de getuigenissen van onze topmelkers!

  1. Selectie: Bekijk hier
  2. Jongveeopfok: Bekijk hier
  3. Transitie: Bekijk hier
  4. Voeding: Bekijk hier
  5. Vruchtbaarheid: Bekijk hier
  6. Gezondheid: Bekijk hier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Een hogere melkproductie is het resultaat van zowel voeding als van management.

De rol van het management werd onder andere onderstreept in een grootschalige praktijkproef in Spanje, opgezet door onderzoeker Bach.
Hij liet op 47 melkveebedrijven met een Holstein-veestapel identiek hetzelfde rantsoen voeren aan in totaal ruim 3000 koeien. Er bleek een enorm groot verschil te zijn in DS-opname (schommelend tussen 16,2 en 24,8 kg/DS per koe per dag) en in melkproductie (schommelend tussen 20,6 en 33,8, met een gemiddelde van 28,4 kg per koe per dag). De belangrijkste redenen van het verschil in melkproductie bleken de leeftijd bij de eerste kalving (jonger afkalven = meer melk), het bijschuiven van voeder en de aanwezigheid van voederresten (wat zorgt voor een hogere DS-opname), naast de overbezettingsgraad in de stal.

De belangrijkste sleutelfactoren om meer melk per koe te realiseren zijn:

 

1. Selectie: de basis
 

De juiste genetica is onmiskenbaar van belang om een hoge melkproductie te realiseren en koeien te fokken die lang kunnen meegaan. Hierbij moet je als veehouder telkens weer keuzes maken, een fokdoel voor ogen hebben en vooral met een langetermijnvisie werken.

 

2. Jongveeopfok: investeren in de beste start

Intensieve jongveeopfok, met vooral hogere melkgiften in de eerste levensweken, zorgt voor een hogere jeugdgroei en een betere uierontwikkeling. Vele studies tonen aan dat hiermee de leeftijd bij eerste kalving kan worden verlaagd én de melkproductie per koe flink stijgt. Meer melk aan de kalveren verstrekken, kan door over te schakelen op ad libitum-drinken of door een intensief drinkschema met meer liters toe te passen. Bovendien kan de concentratie poeder per liter melk opgedreven worden van 125g naar 150g poeder per liter melk.

     

3. Transitie: de voorbereiding

Het droogstandsrantsoen moet er vooral op gericht zijn dat de koe veel blijft vreten. Droge koeien moeten niet enkel wat restvoer of minder kuil krijgen, maar een smakelijk rantsoen dat is doorgerekend, droogstandsmineralen bevat en waarvan ze veel willen vreten. Bovendien moet deze groep koeien ook ruim voldoende water kunnen drinken.  Het moet erop gericht zijn om metabole aandoeningen te voorkomen, waaronder de twee belangrijkste: slepende melkziekte en calciumtekort in het bloed na kalven. Om hierbij preventief te werk te gaan, heeft de koe einde droogstand nood aan extra energie. Je verlaagt bovendien ook best de KAB* kort voor kalven, door verzurende zouten te voederen. Dit kan eenvoudig door in de laatste 14 dagen voor het kalven nr. 453 Transilac VF a rato van 2 kg per koe bij te voederen naast hetzelfde rantsoen.

        

*KAB: de kation-anion-balans: het verschil tussen de positieve elementen (kationen: kalium en natrium) in het rantsoen en de negatieve elementen (anionen: chloor en zwavel).


  1. Voeding: nutriënten in de juiste balans

AVEVE Veevoeding wil je voortdurend met de nieuwste adviezen en innovatieve producten ondersteunen. Nr. 2 Hipro 58 is hiervan een sprekend voorbeeld. Het is een geëxtrudeerd eiwitcorrectievoeder dat de pensmicroben op een constante wijze van ammoniak voorziet, door gebruik te maken van 'slow release ureum'. Hierdoor ontwikkeld de celwandsplitsende pensflora zich beter, wat resulteert in een betere vezelvertering en de productie van meer microbieel eiwit. Onderzoek over de negatieve eiwitbalans, die versgekalfde koeien doormaken, resulteerde in een verhoging van de DVA (darmverteerbare aminozuren) in onze lactatiestarters Nr. 58 Excellium Start en Nr. 27 Roboxx start. Om het vetgehalte en de melkproductie te ondersteunen, maken veel klanten gebruik van Nr. 9 Glucogras met pensbestendige vetten. Dit product werd recent verder ontwikkeld tot Nr. 9 Glucogras Balance. Door naast pensbestendige vetten ook gebruik te maken van andere melkproductiestimulerende vetbronnen, werd dit voeder nog energierijker met nog meer stimulans van de melkproductie. Bovendien heeft de nieuwe samenstelling een gunstige invloed op de verhouding harde en zachte vetten in de melk.

Ten slotte speelt ook het krachtvoederniveau een belangrijke rol in de melkproductie: je koeien in de lactatiepiek uitdagen door ze een kilootje extra krachtvoeder te voederen en op te volgen of dit resulteert in de nodige melkproductieverhoging, is een strategie die op een eenvoudige manier je voersaldo en daarmee de rendabiliteit kan verhogen.


  1. Vruchtbaarheid: de toekomst

Een goede vruchtbaarheid zorgt voor een gemiddeld lager aantal dagen in lactatie, wat dus wil zeggen meer versgekalfde koeien in de kudde en minder langer gekalfde koeien. Dit levert automatisch een gemiddeld hogere melkproductie per koe per dag op. Kort op de bal spelen met bijvoorbeeld vruchtbaarheidsbegeleiding is daarom op zijn plaats. Op het vlak van voeding is het belangrijk ervoor te zorgen dat de versgekalfde koeien zo min mogelijk uit hun lichaamsreserve moeten putten, door hen te ondersteunen met een zeer glucogeen voeder, zoals Nr. 58 Excellium Start.

Daarnaast is er meer en meer aandacht nodig voor beta-caroteen: doordat veel koeien permanent op stal blijven, of nog slechts zeer beperkt weiden, ontstaan hier vaak tekorten.
Ten slotte kan de vruchtbaarheid ook verbeterd worden door vetten in het rantsoen op te nemen. De gunstige invloed van vetten op de progesteronspiegel (het drachtigheidshormoon) is hier vooral van belang.


  1. Gezondheid: langleefbaarheid

    

Een optimaal koecomfort en de focus op preventie, door middel van een protocolmatige preventieve aanpak (bv. op het vlak van inentingen, klauwgezondheid, wormbestrijding, …) laten zeker nog vooruitgang toe.

Op het vlak van voeding is een adequate mineralenvoorziening zowel tijdens de droogstand als tijdens de lactatie onontbeerlijk. Daarnaast kan met OmniGen de eigen afweer van de koe verbeterd worden. Op deze manier kan de negatieve invloed van allerlei stresssituaties (zoals de immuundip rond afkalven, hittestress of rantsoenwijzigingen) vermeden worden.  Met OmniGen blijft het immuunsysteem beter functioneren met minder zieke koeien (uier- en baarmoederontstekingen, …) tot gevolg.


Een hoge melkproductie realiseren vraagt dus niet alleen veel van de koe, ook de boer moet op vele domeinen alert zijn en de koeien op de juiste manier ondersteunen.


Je zaakvoeder of rundvee-adviseur bekijken graag samen met jou op welke manier we op jouw bedrijf aan een verbetering van je voersaldo kunnen werken.Jean Cranshof

Salesmanager Rundvee

Laatste tips

Bevorder de verteerbaarheid van je kuilen en verbeter de voerefficiëntie
Verbeter de vertering met onze aanvullende producten Cornixx en Rumenixx!
Activeer het AVEVE Hitteplan!
Beperk met het AVEVE Hitteplan de negatieve gevolgen van hittestress bij jou melkkoeien.
Vruchtbaarheid in vleesvee
Vruchtbaarheid is een belangrijk element in de rentabiliteit van een veehouderij.