AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Vruchtbaarheid: 3 peilers voor rendabel vleesvee

Vruchtbaarheid is één van de bepalende factoren voor de rendabiliteit van je vleesveehouderij. Geef daarom extra aandacht aan 3 peilers. (19/02/2019)

De rentabiliteit van de vleesveehouderij hangt af van verschillende factoren, zoals dagelijkse groei, kalversterfte, productiekosten, enz. Vruchtbaarheid is ook een  belangrijk element in de rentabiliteit, waarbij parameters zoals leeftijd op eerste kalving, tussenkalftijd, drachtigheidspercentage, enz. een rol spelen.

Ik zal er twee even toelichten.

Leeftijd bij eerste kalving

Het doel moet zijn dat de BWB-vaarzen gemiddeld afkalven op 24 maand en een levend gewicht halen van ongeveer 650 kg voor het kalven. Om dat doel te halen, moet de vaars een dagelijkse groei behalen van gemiddeld 850 gr/dag over het ganse traject van geboorte tot afkalven. Belangrijk om te weten is dat een vaars niet op een bepaalde leeftijd begint te cycleren, maar wel op een bepaald gewicht. Het is pas vanaf 350-400 kg dat een BWB-vaars begint te cycleren, daarom is het behalen van 400 kg op 15 maand een belangrijke doel dat enkel via een evenwichtig en intensief rantsoen mogelijk is.

Een hogere leeftijd bij afkalven kan slechte gevolgen hebben op de rentabiliteit, namelijk door reforme koeien die ouder zijn en een mindere marktwaarde hebben, waardoor meer vrouwelijk vee nodig is op het bedrijf en de voederkosten stijgen. Wij rekenen dat dit iedere maand meer dan €40 extra per dier kost (zie tabel).


Tabel : berekening van de kostprijs voor het opfokken van een vaars.


Kosten opfok  tot 24 maand

Kosten opfok  tot 35 maand

Vertrek prijs van het kalf

500

500

Kalf 0 – 4 maand

238

238

4 tot 6 maand

73

73

6 tot 15 maand

451

356

15 tot 25 maand

627


15 tot 35 maand


1122

Totale kost

1.889


2321

Verschil : 2321-1889 = 432€ / 10 maand = 43,2 €/maand extra kostTussenkalftijd


De gemiddelde tussenkalftijd is de tijd in dagen tussen twee kalvingen en is zeer variabel van bedrijf tot bedrijf. De ideale gemiddelde tussenkalftijd is 385 dagen, dat wil zeggen dat de koeien ongeveer 60 à 75 dagen na het kalven weer bronstig moeten zijn. Om dit te behalen is het belangrijk dat de koe in goede conditie afkalft. Een koe die te mager afkalft of te veel vermagert na het kalven (wat vooral bij vaarzen voorkomt) of een koe waarbij men het kalf laat zuigen, zal moeilijker bronstig worden. Het is dan ook essentieel om lacterende zoogkoeien straf genoeg te voederen. Zo niet, is het onmogelijk de tussenkalftijd op een goed niveau te krijgen, wat dan weer geld kost. Je mag rekenen dat een lege koe tussen de 1,75 en 2 € per dag kost.

Naast die twee factoren spelen het management op het bedrijf en de voeding van de dieren een belangrijke rol.

Bij management kijken we vooral naar de bronstdetectie, die vooral zwaar doorweegt als men met KI werkt. De beste resultaten worden behaald wanneer men 3x20 minuten per dag naar de dieren gaat kijken. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk, daarom bestaan er ook hulpmiddelen zoals een zoekstier, verf die men op de koe kan aanbrengen of elektronische hulpmiddelen zoals stappentellers, die de activiteit van het dier meten.


Op de tweede factor, voeding, kunnen wij met ons aanbod voor de landbouwer perfect inspelen. Naast de verschillende krachtvoeders die zorgen voor een evenwichtig rantsoen, hebben wij mineralen zoals Startboost Imuun, Fertimixx en Selemixx die speciaal ontwikkeld werden om de vruchtbaarheid te stimuleren.


Verschillende sporenrelementen en vitamines zoals Vit A, Vit E, Selenium, Bèta-caroteen, ... spelen een rol bij de vruchtbaarheid.

Hieronder wat meer uitleg over ons aanbod aan mineralen specifiek ontworpen om de vruchtbaarheid te ondersteunen:


Nr 422 : Startboost Imuun

Startboost Imuun is een specifieke mineralenkern bestemd voor drachtige dieren. Hij werkt zowel op de vruchtbaarheid na het kalven via een specifieke combinatie van sporenelementen als op de weerstand van de koe en het pasgeboren kalf (zie technische fiche). Startboost Imuun kan ook worden ingezet als voorbereiding op het insemineren van de dieren.


Nr 455 : Selemixx

Selemixx is een mineralenkern voor een geconcentreerde supplementatie van organisch selenium in combinatie met Vit E. Organisch selenium wordt veel sneller opgenomen in het bloed en wordt als reserve opgeslagen in de spieren.


Nr 452 : Fertimixx

Fertimixx is een mineralenkern die de vruchtbaarheid ondersteunt op basis van een hoge concentratie aan Bèta-caroteen. Tekorten aan Bèta-caroteen kunnen zich uiten in volgende storingen van de vruchtbaarheid: vertraagde ovulatie en onzichtbare bronstverschijnselen, verhoogd risico op cysten, vertraagde vorming van het geel lichaam, …

Besluit


Een goede vruchtbaarheidsstrategie is een essentieel onderdeel  in een rendabele vleesveeproductie. “Één kalf per jaar per koe” moet het streefdoel zijn. Daarin spelen management (opfokmethode, bronstdetectie, ...) en voeding (evenwichtig rantsoen, mineralenvoorziening, voldoende eiwit, ...) een belangrijke rol.

Daarnaast moet men ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk niet-productief vrouwelijk vee aanwezig is op het bedrijf. Dat wil zeggen: vroeg insemineren om een eerste kalving te hebben op 24 maand en zorgen dat de koeien snel weer bronstig worden na de kalving, om een zo laag mogelijke tussenkalftijd te behalen. Die lage tussenkalftijden kan ook weer enkel behaald worden door te werken met een berekend evenwichtig rantsoen.


Jean-François Lericq, productmanager vleesvee


Laatste tips

Straffer melken, dat loont!
Ontdek de 6 succesfactoren voor hoogwaardige melkproductie
Bevorder de verteerbaarheid van je kuilen en verbeter de voerefficiëntie
Verbeter de vertering met onze aanvullende producten Cornixx en Rumenixx!
Activeer het AVEVE Hitteplan!
Beperk met het AVEVE Hitteplan de negatieve gevolgen van hittestress bij jou melkkoeien.