AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

CCM in de varkenshouderij

Enkele nuttige tips! (24/09/2018)
CCM is smakelijk, gezond, energierijk en bovendien laag in kost. AVEVE geeft u graag enkele tips hoe dit voeder optimaal te gebruiken in uw varkenshouderij.


Het oogsttijdstip en de spil

Probeer het oogsttijdstip zodanig in te schatten dat een product verkregen wordt met D.S.-gehalte van ca. 64 à 67%. Wanneer het aanhechtingsvlak van de maïskorrel aan de spil zwart is, is het juiste rijpheidsstadium van de CCM bereikt.

Hoe meer spil, hoe hoger het RC (ruwe celstof)-gehalte van de CCM. In functie van de doelgroep van varkens verschilt het gewenste RC-gehalte.

Diersoort


RC (%)

Aandeel aan spil/schutbladen

Biggen

Max. 3%

Geen spil gewenst

Vleesvarkens

Max. 5%

Max. 60% spil gewenst

Zeugen

Max. 6 à 7%

Alle spil + evt schutbladen (zeker voor dracht)

Zeugen + Biggen

Max. 3 à 4%

Max. 30 à 40% spil

Let op: bij een hoog aandeel spil verloopt de conservering minder makkelijk omdat het product volumineuzer wordt (meer broeigevoelig). Het gebruik van schimmelremmers (in de toplaag of het totale product), zoals bijvoorbeeld Silacid Soft of Feed’more Combi kan hierbij aangewezen zijn. Dit geldt ook als erg droge CCM wordt ingekuild (DS boven de 67%).

Wat betreft de maalfijnheid geldt de algemene regel dat 80% van de deeltjes kleiner moeten zijn dan 2mm.


Inkuilen en afdekken


1. Kuil in op een verharde ondergrond (beton) of in een sleufsilo. Dit vergemakkelijkt het uitkuilen en beperkt bewaarverliezen.


2. Breng de kuil laagsgewijs aan en rij tussendoor goed aan.


3. Schat vooraf in hoe hoog en hoe lang de kuil moet worden op basis van de voersnelheid. Minimaal 1 meter per week in de winter en 1.5 meter per week in de zomer is een goede referentie. De “dichtheid” van ingekuilde, goed aangereden CCM is ongeveer 800kg/m³. Men heeft dan ongeveer 500kg DS/m³. Voor de opslag van 1 Ha heeft men dan ca. 16m³ nodig.


Als de CCM niet tussen muren wordt ingekuild kunnen we ervan uitgaan dat hij in doorsnede ongeveer de vorm heeft van een halve cirkel (dus 2 x zo breed als hij hoog is). 

4. Dek de kuil goed af met plastiek, hiervoor kan je de vouwtechniek toepassen. Daar bovenop een laag zand of aarde. Zand of aarde beschermt tegen beschadiging, geeft extra druk en temperatuurswisselingen worden afgevlakt. Er zijn drie types inkuilfolie in het aanbod van AVEVE:

 • Vertrek steeds met een onderdekfolie. Dit is een flinterdunne folie die ervoor zorgt dat er geen lucht onder de plastiek komt zodat ook de bovenlaag compleet intact blijft.
 • Ook een afdekfolie mag niet ontbreken. AVEVE biedt drie soorten afdekfolie aan:
 • Hermetix: topkwaliteit met 1ste keuze grondstof (groen/wit), legt zeer soepel
 • M-Silo: zeer goede kwaliteit (zwart/wit)
 • Kapileen: goede kwaliteit (zwart/zwart)
 • Ten slotte raden we u aan uw kuil verder af te werken met Zilltec beschermzeilen tegen ongedierte en onkruid, en waar nodig gebruik zandzakjes en spanbanden te gebruiken.

KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE FOLDER INKUILMIDDELEN >


5. Controleer de gesloten kuil regelmatig op beschadigingen (vogels, ongedierte, …); herstel grondig indien nodig (Agripatch-tape, 7.5 cm of 15 cm breed).
Uitkuilen


 • De kuil moet minimaal 4 weken stabiliseren alvorens met voeren te beginnen.
 • Wees waakzaam voor schimmels!
  • Fusarium is een schimmel die op maïs kan voorkomen. Een fusariumaantasting gaat gepaard met de productie van mycotoxines. Dit zijn “gifstoffen” die schadelijk zijn voor varkens.
  • DON (deoxynivalenol) en Zea (zearaleonen) zijn mycotoxines die in CCM kunnen voorkomen. Zij veroorzaken verwerpingen, verminderde melkgiften en verhoogde biggensterfte bij zeugen. Bij gelten die nog niet dekrijp zijn, treedt er zwelling en ontsteking van de vulva en vagina op.
 • Zorg bij het uitkuilen dat een rechte, gladde wand achterblijft. Dit laat het minste lucht tot de kuil toe.
 • Laat geen losse resten voor de kuil achter. Deze bederven snel.
 • Maak niet meer van de kuil open dan dat er wordt uitgekuild.
 • Sluit de kuil na het uitkuilen en vermijd dat bij regen het water in de kuil stroomt.


Mengen


 • CCM bevat veel energie, maar weinig eiwit en mineralen. Het aanvullend krachtvoeder moet de nodige goed verteerbare eiwitten, mineralen en vitaminen aanbrengen. Klik hier voor de gammafolder aanvullende krachtvoeders.
 • Laat de CCM analyseren alvorens te vervoederen. Zo kent u de samenstelling en kan het inmengingspercentage van het aanvullend voeder daar perfect naar aangepast worden. Neem stalen van de CCM op meerdere plaatsen.
 • Goed mengen van CCM en aanvullend voeder is belangrijk. Elk dier moet nl. dezelfde mengverhouding krijgen.
 • Weeg CCM en kern voor het mengen. Zo kan u het mengadvies precies volgen.
 • Doe ook een weegcontrole van een schep van het mengsel. Zo weet je ook hoeveel je een zeug geeft.
 • Voeder CCM steeds “dagvers”. Zo voorkom je broei en gisting van de CCM.
 • Controleer dagelijks de voederbakken op mogelijke verstopping.
 • Gebruik bij voorkeur kunststof of roestvrij materiaal; CCM is sterk corrosief.
 • Laat leidingen leegkomen.
 • Het droge stofgehalte van de CCM is bepalend voor hoeveel van het mengsel moet worden gegeven om 1 kg standaard voeder te vervangen.
  • Bv. Bij 62.5% D.S. van de CCM dient men 1.17 kg mengsel te geven om 1 kg standaard voeder te vervangen (bij 50/50 CCM) en 1.24 kg bij (33/67 CCM).


Contacteer uw AVEVE-zaakvoerder of commercieel verantwoordelijke voor aangepast advies!


Laatste tips

Introductie van een nieuw werpvoeder: PROLAC!
Verhoog uw werkgemak, met Prolac!
In 7 stappen naar een zuivere drinkwaterleiding
Garandeer een gezonde wateropname met deze tips!
Warme dagen in de varkensstallen
Tips voor een goede bronststimulatie