AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

In 7 stappen naar een zuivere drinkwaterleiding

Garandeer een gezonde wateropname met deze tips! (14/12/2018)

Helaas komen we het nog vaak tegen: een te lage water- en dus ook voeropname, drinkwateranalyses die aantonen dat er te veel micro-organismen in het water zitten of een slechte werkzaamheid van medicatie of vaccinatie via het drinkwater. De kans is groot dat dit het gevolg is van een biofilm in de drinkwaterleiding.

                                           

Een biofilm is een complex van bacteriën, organisch en anorganisch materiaal dat zich als een laagje afzet aan de binnenkant van de drinkwaterleiding. Het is een ideale groeiplek voor bacteriën die op die manier een rechtstreekse contaminatiebron (Salmonella, E.Coli, ...) kunnen zijn voor de varkens. Een biofilm kan langzaam groter worden en uiteindelijk zelfs de leidingen verstoppen (zie foto).


Een biofilm kan je leidingen verstoppen.


Een biofilm is vrij hardnekkig om te verwijderen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen! Hoe pakken we dit best aan?

Als er varkens in de stal zitten, is het mogelijk om hydro pur continu te doseren aan 100 à 500 ml per 1.000 liter water. Tijdens de leegstand (tussen de rondes) maak je best gebruik van volgend stappenplan:

                                                  

  1. Laat de leiding volledig leeglopen.
  2. Sluit alle leidingen af (behalve één).
  3. Laat de leiding vollopen met 2% hydro pur. Bekijk zeker of het product het einde van de leiding bereikt. Dit kan door de reactie te zien (vorming van bubbels), door de geur of via teststrips.
  4. Trigger elke nippel zodat het zeker is dat hier ook product aanwezig is.
  5. Sluit de leiding af en laat het product 4 tot 6 uur inwerken.
  6. Herhaal stap 1 tot 5 voor alle waterleidingen.
  7. Na 4 tot 6 uur inwerktijd de leidingen spoelen met water.


Laat onderstaande filmpjes je inspireren om op jouw bedrijf ook de vervuilde leidingen op te sporen!

Zonder druk - zuiver water: bekijk hier

Met druk - vuil water: bekijk hier

Roxel bak: bekijk hier


Jordi Lemmens, productmanager varkens


Laatste tips

CCM in de varkenshouderij
Enkele nuttige tips!
Warme dagen in de varkensstallen
Tips voor een goede bronststimulatie
De nieuwe premium biggenvoeders ...
... lossen elke verwachting in!