AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Introductie van een nieuw werpvoeder: PROLAC!

Verhoog uw werkgemak, met Prolac! (08/03/2019)
In het voorjaar van 2018 startten we bij AVEVE Veevoeding een onderzoek hoe we de voeropname van de zeugen voor en net na het werpen kunnen stimuleren. De voordelen van een hoge(re) voeropname in deze periode zijn ons niet onbekend: vlot werpen, minder constipatie, meer en rijker colostrum, een betere start van de lactatie en tot slot een betere melkproductie omdat de zeugen sneller hun maximale voeropname kunnen behalen. Voorwaarden voor al deze voordelen zijn echter dat we de zeugen niet mogen ‘vast’ voeren, dat er niet te veel stuwing op de uiers komt en dat de zeugen zeker in een correcte conditie vertoeven.

In de zomer van 2018 werd een eerste testversie ingezet op ons proefbedrijf in Neerhespen. Na enkele kleine aanpassingen werd het proefvoeder bij enkele klanten aan een praktijktest onderworpen. 
Meer dan 4000 worpen later blijken de resultaten zéér positief.

BEKIJK HIER DE NIEUWE PROLAC FLYER!


Vanaf 1 maart 2019 zullen we dit product standaard in ons gamma opnemen. Het is te bestellen als 

PROLAC (9081 korrel, 9181 crunch, 9281 meel). De nieuwe versie vervangt dus de oude versie.

Wil u dit voeder zelf inzetten en/of wilt u uw voedergift rond werpen ook verhogen?
Neem dan contact op met uw lokale zaakvoerder of commercieel verantwoordelijke varkens voor een plan van aanpak.

Laatste tips

In 7 stappen naar een zuivere drinkwaterleiding
Garandeer een gezonde wateropname met deze tips!
CCM in de varkenshouderij
Enkele nuttige tips!
Warme dagen in de varkensstallen
Tips voor een goede bronststimulatie