AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Graslandvernieuwing

Zelfs bij goede uitbating gaat de kwaliteit van grasland jaarlijks achteruit. Vernieuw tijdig het oude grasland! (10/09/2013)

Kwalitatief goed grasland is van belang voor topresultaten op uw bedrijf, vernieuw daarom tijdig het oude grasland. Vernietig de oude weide volledig met een product op basis van glyfosaat. Zaai opnieuw in met een SUPERSTAR- of MIXITAL graslandmengsel op maat van uw behoeften.

Graslandvernieuwing meer en meer een noodzaak.

  • Door weersomstandigheden, onkruiden en andere factoren zoals vertrappeling door vee is een productiedaling van jaarlijks 20 tot 25 % mogelijk.
  • De melkproductie per hectare van een kwalitatief goed grasland kan enorm verschillen t.o.v. een minder goed onderhouden grasweide.

Wanneer het oude grasland vernieuwen?

  • Als minder productieve grassoorten de plaats innemen van goede grassoorten.
  • Als de zode niet meer sluitend is zodat onkruid de vrije baan krijgt (meer dan 20% van de oppervlakte zijn kale plekken).
  • Uit zuiver economische overweging: indien de kostprijs van de weidevernieuwing beperkt is ten opzichte van de gerealiseerde meeropbrengst.

 

Vernietig de oude weide volledig met een product op basis van glyfosaat

Het niet volledig vernietigen van de oude, meestal sterk veronkruide weide met een product op basis van glyfosaat, heeft tot gevolg dat de nieuwe weide van bij de start een grote onkruiddruk te verduren krijgt, meestal van meerjarige onkruiden. Deze onkruiden kunnen in het beginstadium van de weide bovendien niet bestreden worden waardoor de kwaliteit van de nieuwe weide ondermaats blijft.

  • We raden daarom aan om de oude weide te bestrijden met Roundup Powerturbo of Glyfall.

 

  • Indien er veel doorlevende onkruiden (bv. distels, brandnetels, zuring, …) in de oude weide aanwezig zijn, kan het nodig zijn om een product op basis van groeistoffen (bv. Bofix, Bi-Agroxyl Duo, Trevistar, Agroxyl 750, …) toe te voegen aan Glyfall of Roundup Powerturbo!

 

Bij gebruik van Bofix, Agroxyl en Bi-Agroxyl Duo is er een wachttijd voor het opnieuw inzaaien van grasland van 1 maand. Voor Trevistar volstaat een wachttijd van 14 dagen. Na toepassing van Glyfall of Roundup Powerturbo is de wachttijd aanzienlijk korter. Voor Roundup Powerturbo volstaan 4 dagen, voor Glyfall 1 week.

SUPERSTAR- en MIXITAL-graslandmengsels, de juiste keuze voor het inzaaien van de nieuwe weide!

AVEVE beschikt met het gamma SUPERSTAR- en MIXITAL-graslandmengsels steeds over het juiste graslandmengsel voor de inzaai van uw nieuwe weide.

Bekijk onze pagina graszaden voor meer informatie. Voor persoonlijk advies op basis van de eigen situatie op uw percelen kunt u steeds contact opnemen met uw AVEVE-zaakvoerder.

 

Laatste tips

Groenbemesters
Groenbemesters, een investering in de bodemvruchtbaarheid!
Maïsrassen op maat van uw bedrijf!
Maïs van AVEVE, de keuze van de professionals!
Zaaigranen
Zaaigranen van AVEVE, de keuze van de professionals!