AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Leg nu de basis voor een goede opbrengst van uw grasland in 2015

Via onkruidbestrijding, doorzaaien of weidevernieuwing wordt uw opbrengst voor het volgende jaar verzekerd! (10/09/2014)

Tijdens het mooie weer van afgelopen week hebben nog heel wat landbouwers een laatste snede gras van de weide gehaald. Om ook volgende jaar de gewenste kwaliteit en opbrengst van uw grasland te verzekeren moet u reeds vandaag de basis leggen: via onkruidbestrijding, doorzaaien of weidevernieuwing wordt uw opbrengst voor het volgende jaar verzekerd!

Weiland onkruidvrij de winter in!

Veel landbouwers voeren hun onkruidbestrijding in weiland steeds in het voorjaar uit. Een behandeling in het najaar heeft echter een heleboel pluspunten:

  • Minder onkruiddruk in het voorjaar en dus minder concurrentie bij de hergroei na de winter wat leidt tot een mooi vol grasland
  • Geen voorjaarstoepassing = geen wachttermijn vooraleer weides opnieuw kunnen begraasd worden
  • Doorlevende onkruiden krijgen niet de kans om reservestoffen op te slaan in het najaar
  • Beter spreiding van de activiteiten op het bedrijf
  • Goede klimaatomstandigheden voor de werking van de onkruidbestrijdingsmiddelen
  • Onkruiden met een sterk wortelstelsel zijn goed te bestrijden door de neerwaartse sapstroom.
  • ...

 

De producten op basis van groeihormonen of aanverwanten zijn in deze periode het meest aangewezen. Zij geven bij temperaturen boven 15°C een zeer goed en snel resultaat. Wij kiezen daarom voor BOFIX als passe-partout. BOFIX bestrijdt zeer goed akkerdistel, boterbloem, grote brandnetel, paardenbloem en zuring die nog geen bloemstengel hebben gevormd.

TREVISTAR combineert de sterktes van drie gekende middelen, namelijk PRIMUS, STARANE en MATRIGON. Door de specifieke formulering behaal je een uitstekende werking tegen o.a. distels, herderstasje, muur, varkensgras, paardenbloem, brandnetel, jonge boterbloemen…. In combinatie met AGROXYL 750 worden bovendien ook oude boterbloemen goed bestreden.

Bij problemen met zuring en distels is BOFORT dé oplossing. BOFORT heeft een superieure worteldoding en is inzetbaar tot het verschijnen van de bloemknoppen. Bovendien heeft BOFORT ook een goede werking op Jacobskruiskruid. BOFORT mag echter enkel toegepast worden op permanente graasweiden die niet aansluiten op de stallen. BOFORT kan immers gedurende enkele maanden een residu nalaten in planten (zowel in gras als in onkruid). Hierdoor komt er bij opname van deze planten door dieren residu van BOFORT in de mest terecht. Als deze mest gebruikt wordt in gevoelige teelten (zoals groenten of aardappelen) kan dat schade veroorzaken. 

Verjong de graszode via doorzaaien

Grasland kan na verloop van tijd kale plakken of een ijkle gewasstand vertonen als gevolg van intensieve begrazing, maaien,... Voor het herstellen van deze percelen biedt AVEVE u het SUPERSTAR restart mengsel. Dit mengsel is samengesteld uit diploïd en tatraploïd Engels raaigras dat zowel geschikt is voor maaien als voor beweiden.

Bij de selectie van de rassen in het mengsel wordt naast opbrengst en kwaliteit ook gekeken naar een goede beginontwikkeling. Hierdoor staat SUPERSTAR restart garant voor een nieuw begin van uw grasland!

Weidevernieuwing

Vernietig de oude weide volledig met een product op basis van glyfosaat

Het niet volledig vernietigen van de oude, meestal sterk veronkruide weide met een product op basis van glyfosaat, heeft tot gevolg dat de nieuwe weide van bij de start een grote onkruiddruk te verduren krijgt, meestal van meerjarige onkruiden. Deze onkruiden kunnen in het beginstadium van de weide bovendien niet bestreden worden waardoor de kwaliteit van de nieuwe weide ondermaats blijft.

  • We raden daarom aan om de oude weide te bestrijden met Roundup Powerturbo of Glyfall.
  • Indien er veel doorlevende onkruiden (bv. distels, brandnetels, zuring, …) in de oude weide aanwezig zijn, kan het nodig zijn om een product op basis van groeistoffen (bv. Bofix, Trevistar, Agroxyl 750, …) toe te voegen aan Glyfall of Roundup Powerturbo!

 

Bij gebruik van Bofix en Agroxyl is er een wachttijd voor het opnieuw inzaaien van grasland van 1 maand. Voor Trevistar volstaat een wachttijd van 14 dagen. Na toepassing van Glyfall of Roundup Powerturbo is de wachttijd aanzienlijk korter. Voor Roundup Powerturbo volstaan 4 dagen, voor Glyfall 1 week.

SUPERSTAR- en MIXITAL-graslandmengsels, de juiste keuze voor het inzaaien van de nieuwe weide!
Maak bij het inzaaien van uw nieuwe weide gebruik van kwalitatieve mengsels uit het assortiment SUPERSTAR en MIXITAL graslandmengsels. Bekijk onze folder graslandmengsels of informeer bij uw AVEVE-zaakvoerder voor een grasmengsel op maat van uw bedrijf! 

 

 

Laatste tips

AVEVE-zaaigranen, het weer kan je niet kiezen ...
... Maar de beste genetica wel!
De start van het maïsseizoen
Goed begonnen is half gewonnen!
Welke mogelijkheden zijn er als derde teelt?
Kies een teelt op maat van uw bedrijf!