AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Voederbieten

Smakelijk en kwalitatief ruwvoeder! (13/02/2017)

Onder invloed van de verplichte derde teelt binnen het GLB is het areaal voederbieten de laatste 2 jaar gestegen tot bijna 3.500 ha in 2016 in Vlaanderen. Voederbieten kunnen onderverdeeld worden in twee verschillende ‘types’: Feedbeets versus klassieke voederbieten.

Feedbeet versus klassieke voederbiet


Vandaag zijn er 2 verschillende ‘types’ van voederbieten op de markt. Tussen de ‘Feedbeet’ genetica van kweker KWS en de klassieke voederbieten zoals Brunium en Rialto zijn er enkele verschilpunten, hieronder een beknopte vergelijking:

  • Op basis van de opbrengstcijfers van de Belgische rassenlijst ligt de D.S.-opbrengst van de Feedbeet genetica gemiddeld ongeveer 20% hoger dan het opbrengstniveau van de klassieke voederbieten.

  • De Feedbeet genetica vertoont in tegenstelling tot de klassieke voederbieten een zeer gelijkmatige opkomst en is eveneens zeer weinig schietersgevoelig waardoor tijdig kan gezaaid worden.

  • Feedbeets hebben een zeer hoog drogestofgehalte van 22 à 23% waardoor ze goed geschikt zijn voor inkuilen met maïs. Wil je de harde Feedbeet vers vervoederen, dan moeten deze voldoende fijn vermalen worden.

  • Voor beide types zijn rassen beschikbaar tolerant voor Rhizoctonia of Rhizomanie.

  • Klassieke voederbieten hebben procentueel een lagere tarra. Opgelet er is hier wel een compensatie van het hogere D.S.-gehalte van de Feedbeet.

  • Het suikergehalte van de Feedbeet types ligt hoger dan bij de klassieke voederbieten.

 

Brunium, dé hoogste Rhizoctonia-tolerantie 

Godiva, dé hoogste D.S.-opbrengst

De beste genetica vind je bij AVEVE!


Uw AVEVE-zaakvoerder beschikt over de beste rassen van beide types voederbieten.

Klik op het ras in onderstaande tabel voor meer info!

Ras Tolerantie % DS Kleur
Brunium Rhizoctonia 15-16% rood
Merveille / 15-16% roze/rood
Cagnotte Rhizomanie 16-17% geel/oranje
Brick Rhizomanie 18-19% wit
Godiva Feedbeet
Debby Feedbeet
Rhizoctonia
Rhizomanie
22-23% wit


Laatste tips

De start van het maïsseizoen
Goed begonnen is half gewonnen!
Welke mogelijkheden zijn er als derde teelt?
Kies een teelt op maat van uw bedrijf!
EAG-grasmengsels van AVEVE
Een mengsel op maat van ieders bedrijf!