AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

SOS Grasland: Een paar praktische tips!

Het uitzonderlijk droge jaar vraagt om een aantal speciale aandachtspunten om de kwaliteit van uw grasland hoog te houden. Lees onze adviezen hier! (16/08/2018)

SOS grasland: enkele praktische tips

De regen van deze week is een eerste stap in de goede richting voor het herstellen van ons verdord grasland. Op veel percelen zal het aandeel goede grassen echter sterk teruggelopen zijn waardoor extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Verdord grasland wordt terug groen, maar ook opnieuw productief?

Bij voldoende regenval zal verdord grasland terug groen worden. Op veel percelen grasland zal het aandeel goede grassen echter sterk teruggedrongen zijn ten nadele van slechte grassen zoals ruwbeemd en straatgras.


Een hoog aandeel goede grassen is noodzakelijk voor een goede opbrengst én kwaliteit van uw grasland (zie tabel hieronder).D.S.- opbrengst

VEM/ kg D.S.

DVE/ kg D.S.

KVEM/ ha

kg DVE/ ha

Voederwaarde prijs/ha

Goed grasland

12.000

930

78

11.160

936

2.528 €

Slecht grasland

9.500

890

70

8.455

665

1.880 €

* Gemiddelde voederwaardeprijs juli 2018 (bron WUR)


Controleer bij hergroei de kwaliteit van uw zode op basis van het aandeel goede grassen. Goede grassen zoals Engels raaigras, rietzwenk, veldbeemd,... zijn herkenbaar aan de rode voetjes.  


1. Laag aandeel goede grassen (<70%) → scheuren en opnieuw inzaaien

2. Gemiddelde aandeel goede grassen (70-80%) → doorzaaien


Weidevernieuwing: enkele praktische tips

Vermijd het uitrijden van drijfmest op percelen die je wil vernieuwen. Na het onderwerken van de oude graszode komt heel wat N beschikbaar waardoor de kans op uitspoeling verhoogt.


Grasland percelen onder derogatie mogen na 31 mei niet meer gescheurd worden. Door de uitzonderlijke droogte mogen de percelen onder derogatie die zich niet meer kunnen herstellen uitzonderlijk gescheurd en opnieuw ingezaaid worden dit najaar.


Grasland vernieuwen in het najaar gebeurt bij voorkeur in september. Ideaal gaat het gras ingezaaid in het najaar de winter in met een lengte van 10 à 12 cm.


Stap 1: Vernietigen oude zode

Bij graslandvernieuwing is het zeer zinvol om de oude grasmat voor het ploegen eerst dood te spuiten, dat is de enige manier om kweekgras uit je grasland te krijgen. Kweek in bestaand grasland is immers niet te bestrijden.

Ons advies: 6l Glyfall / ha.


Stap 2: Inzaaien


Schenk voldoende aandacht aan de keuze van het juiste graslandmengsel.


 • SUPERSTAR Boost op basis van Festulolium en Hybride raaigras is het meest productieve mengsel voor maaiweiden die na 2 à 3 jaar opnieuw gescheurd worden
 • Mengsels op basis van Engels raaigras geven de beste combinatie van opbrengst en voederkwaliteit voor blijvende maai- en graasweiden. Met de huidige ruwvoeder-tekorten is het extra van om te kiezen voor mengsels met de beste rassen Engels raaigras!
  • SUPERSTAR Beltop is samengesteld met de meest productieve rassen van de Belgische rassenlijst! 
  • SUPERSTAR Qmax bevat een hoog aandeel tetraploïde rassen engels raaigras en staat garant voor de hoogste voederkwaliteit!
 • SUPERSTAR Structure op basis van Zachtbladig rietzwenk is het meest productieve mengsel voor maaiweiden. Dankzij zijn zeer diepe beworteling heeft het mengsel een betere droogtetolerantie.
 • Mengsel met Vlinderbloemigen zoals SUPERSTAR Beltop blanc  en SUPERSTAR Proteïne  zaai je best eind augustus of begin september. Bij latere zaai zal het aandeel klaver en luzerne verminderen in de zode.

Klik hier voor een overzicht van ons assortiment SUPERSTAR Graslandmengsels, of vraag uw AVEVE-zaakvoerder naar het meest geschikte mengsel voor uw bedrijf!


Doorzaaien: enkele praktische tips

Voor een geslaagde doorzaai zijn 3 factoren noodzakelijk:

 1. Goede weersomstandigheden, voldoende vocht na de zaai
 2. Een correcte werkwijze van doorzaaien, klik hier voor tips (zie pagina 3)
 3. De keuze van het juiste graslandmengsel voor doorzaai

Omdat bij doorzaaien het nieuwe graszaad moet concurreren met de bestaande zode, is het belangrijk

om een specifiek mengsel voor doorzaaien te kiezen.

SUPERSTAR Restart is specifiek samengesteld voor doorzaai.

 • 100% Engels raaigras, deze grassoort heeft de snelste opkomst
 • Bevat ProNitro coating met stikstof. Stikstof komt direct bij de kiemplant vrij wat zorgt voor een snellere opkomst én sterkere kiemplanten!
 • Voor SUPERSTAR Restart worden rassen van Engels raaigras geselecteerd die goed kiemen bij lage bodemtemperaturen. Dit levert een beduidend beter resultaat bij doorzaai vroeg in het voorjaar of laat in het najaar.


Niet gecoated graszaad (links) versus SUPERSTAR Restart gecoated met ProNitro (rechts)

In Duitstalig België hebben we onderstaande mengeling ook nog beschikbaar:

 • SUPERSTAR Power auf Basis von  Deutsches Weidelgras und Bastardweidelgras ist die produktivste Mischung für Mähwiesen. 


Laatste tips

Maïsrassen in de kijker
Ontdek de nieuwe AVEVE-maïsrassen, en herontdek de vaste waarden!
AVEVE-groenbemesters, een investering in de bodemvruchtbaarheid!
Gebruik de mengelingen van groenbemesters van AVEVE voor een gezonde bodem!
MAPEO: Samenwerking tussen AVEVE en VITO
Gebruik van drone technologie zorgt voor objectieve beoordeling van de rassenproeven bij AVEVE