AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

De voordelen van grasklaver en grasluzerne!

Ontdek hier de voordelen, en de aandachtspunten bij het inzaaien van grasklaver of grasluzerne. (27/03/2019)
Het areaal grasklaver in Vlaanderen is van 2015 tot 2018 meer dan verdubbeld. Dit is niet verwonderlijk gezien grasklaver in aanmerking komt voor de premie Teelt van Vlinderbloemigen. Door het verstrengde MAP 6 zullen grasklaver en grasluzerne in de toekomst ook vaker de enige optie zijn om een hoog eiwitgehalte uit het grasland te behalen bij een beperkte N-bemesting. Een geslaagde inzaai van grasklaver vraagt enkele aandachtspunten.
De voordelen van grasklaver

Het areaal grasklaver is van 2016 tot 2018 meer dan verdubbeld: van 7.182 ha in 2015 tot bijna 15.000 ha in 2018. 

Grasklaver vraagt meer aandacht naar management maar biedt enkele interessante voordelen:

 • Premie voor de Teelt van vlinderbloemigen: 450€/ha
 • Klaver en luzerne in de graszode zorgen voor een hoog eiwitgehalte, zelfs bij een beperkte N-bemesting. Binnen een verstrengd MAP 6 zullen grasklaver en grasluzerne belangrijker worden voor een goede eiwit-opbrengst van het grasland.  
 • Eens geïnstalleerd hebben klaver en luzerne een goede droogtetolerantie en verhogen de D.S.-opbrengst in de zomermaanden.
 • N-fixatie uit de lucht. Witte klaver kan bijvoorbeeld bij een klaver aandeel van 30% in de zode makkelijk 180 kg N binden!
 • Grasklaver komt in aanmerking voor de derogatie én als vanggewas in kader van het MAP.

Aandachtspunten bij de inzaai van grasklaver of grasluzerne


De inzaai van grasklaver en grasluzerne vraagt extra aandacht:

 • Voor de inzaai van grasklaver en grasluzerne is een voldoende hoge pH (zandgrond >5,2 en kleigrond > 6) zeer belangrijk voor een goede ontwikkeling van de klaver en de luzerne! Om uw pH snel terug op peil te krijgen, opteert u het beste voor een snelwerkende kalk zoals bv. Witcal,...
 • Grasklaver heeft een hoge behoefte aan kalium. Vul deze behoefte aan dmv Haspargit. De behoefte aan stikstof ligt logischerwijs lager als bij grasland. Als de behoefte niet volledig ingevuld wordt door dierlijke mest, gebruik dan een snelwerkende stikstofbron zoals Sulfan of KAS.
 • Klaver en luzerne hebben zeer fijne zaden:
  • Zaai iets minder diep dan een gewoon grasmengsel (+/- 1 cm)
  • Bij verplaatsing tussen twee percelen kan het mengsel bij veel schokken ontmengen in de zaaibak, roeren is dan aanbevolen
 • Gras zonder klaver kan gezaaid worden van maart tot oktober, grasklaver of grasluzerne van april tot begin september. Bij een zeer vroege of late zaai verlaagt het aandeel klaver en luzerne dat zich in de zode installeert aanzienlijk.
 • Klik hier voor tips bij de onkruidbestrijding in grasklaver percelen!

(Gras)klaver en grasluzerne mengsels van AVEVE!


SUPERSTAR Beltop Blanc

 • Kant en klaar grasklaver mengsel met 10% witte klaver
 • De overige 90% is Engels raaigras, waarbij de meest productieve rassen Engels raaigras van de Belgische rassenlijst worden geselecteerd!

CLOVERMIX Patumax

 • Hét ideale klavermengsel voor grasklaver met focus op beweiden
 • Bevat 50% smalbladige witte klaver en 50% intermediaire witte klaver
 • Uitstekend geschikt voor mengen met onderstaande grasmengsel: 
 • Ook geschikt voor doorzaai van klaver in bestaand grasland

CLOVERMIX Faumax

 • Hét ideale klavermengsel voor grasklaver met focus op maaien
 • Bevat 80% rode klaver, 15% grootbladige witte klaver en 5% intermediaire witte klaver
 • Uitstekend geschikt voor mengen met onderstaande grasmengsel: 
 • Ook geschikt voor doorzaai van klaver in bestaand grasland


Voor maaipercelen is grasluzerne een interessant alternatief voor grasklaver!SUPERSTAR Proteïne

 • Mengsel met gras, luzerne en klaver voor de hoogste eiwitopbrengst bij een lage N-bemesting!
 • Gras en luzerne vullen elkaar perfect aan op vlak van voederkwaliteit en teelt
 • Uitstekende droogtetolerantie!
 • Geschikt voor de premie Teelt van Vlinderbloemigen: 450€/ha

Biologische grasmengsels

Voor de biolandbouw heeft AVEVE biologische grasmengsels met klaver ter beschikking.
Klik hier voor een overzicht van onze bio-grasmengsels of vraag info bij uw AVEVE-zaakvoerder!

Toon Kerkhofs

Technical manager AVEVE Zaden


Laatste tips

Tips bij de doorzaai van grasland en de inzaai van zomergranen!
Doorzaaien in het voorjaar gebeurt best zeer vroeg. Met het einde van de winter in zicht maken we ons ook klaar voor de inzaai van de zomergranen.
Maïsrassen in de kijker
Ontdek de nieuwe AVEVE-maïsrassen, en herontdek de vaste waarden!
SOS Grasland: Een paar praktische tips!
Het uitzonderlijk droge jaar vraagt om een aantal speciale aandachtspunten om de kwaliteit van uw grasland hoog te houden. Lees onze adviezen hier!