AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Voederbieten

Voederbieten geven de hoogste drogestofopbrengst van alle gekende voedergewassen. Tot voor enkele jaren was de teelt van voederbieten een vaste waarde op heel wat hoogproductieve melkveebedrijven.


Debby Feedbeed 

Debby Feedbeed springt er bovenuit met haar drogestofgehalte!

 klik hier voor de technische fiche.


Cagnotte: Rhizomanietolerante voederbiet

De teelt van voederbieten staat echter onder steeds grotere druk sinds meer en meer percelen besmet zijn geraakt met het rhizomanie-virus. Aantasting door rhizomanie veroorzaakt een bleekgele verkleuring van de bladeren en een sterke vertakking van de zijwortels. De AVEVE-oplossing: Cagnotte.

Klik hier voor de technische fiche.


Brunium: Rhizoctoniatolerante voederbiet

De bodemschimmel Rhizoctonia rukt steeds meer en meer op bij voederbieten. Rhizoctonia veroorzaakt wortelrot en wortelbrand.
De AVEVE-oplossing: Brunium!

Klik hier voor de technische fiche.


 

Uw agrarische AVEVE-zaakvoerder staat klaar om u te helpen bij de bepaling van het meest geschikte ras dat beantwoordt aan uw behoeften. Hij beschikt over alle deskundige kennis en informatie betreffende onze voederbietrassen.