AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Voederbieten

Voederbieten geven een hoge en stabiele drogestofopbrengst per hectare (17 tot meer dan 20 ton per hectare). Daarnaast vormen voederbieten een smakelijk ruwvoeder met een hoge energie inhoud uitermate geschikt voor hoog productief melkvee.

Kies in een rotatie met veel maïs voor rhizoctonia tolerante rassen zoals Rialto, Monbrun en Debby Feedbeet. Kies in rotaties met veel bieten of voor rhizomanie gevoelige percelen voor het rhizomanie tolerante ras Cagnotte.  

Rassen met een laag drogestofgehalte (> 15 %) kunnen vervoederd worden zonder te vermalen. Voor een mengkuil van voederbieten en maïs worden rassen met een hoog drogestofgehalte zoals Debby Feedbeet geadviseerd.


 

Ras  

Tolerantie 

% DS 

Kleur 

 Rialto  Rhizoctonia

 15 %

 rood

 Monbrun  Rhizoctonia

 15 %

 rood

 Merveille  /

 15-16 %

 roze/rood

 Cagnotte  Rhizomanie

 16-17 %

 geel/oranje

 Debby Feedbeet

 Rhizomanie

 Rhizoctonia

 20 %

 wit

       Klik op de naam van de voederbiet voor een technische fiche 


 

Uw agrarische AVEVE-zaakvoerder staat klaar om u te helpen bij de bepaling van het meest geschikte ras dat beantwoordt aan uw behoeften. Hij beschikt over alle deskundige kennis en informatie betreffende onze voederbietrassen.