AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Actueel

Aandachtspunten mestverwerking najaar 14/09
Controle op etikettering gewasbeschermingsmiddelen

Regeling bij controles op verpakking en etikettering van gewasbeschermingsmiddelen.

Onkruidbestrijding zonder TBA in maïs

 Onkruidbestrijding zonder terbuthylazine in maïs!

Milieu en wetgeving

Veiligheidsmaatregelen bij gebruik fytoproducten

Voorwaarden waaraan  het fytolokaal moet voldoen

Maatregelen om grondwatervervuiling te beperken

Poster 'Verboden Toegang' Fytolokaal

Poster 'Beschermende Kledij' Fytolokaal

Wij vertrouwen erop dat jullie dit advies bij onze zaakvoerders en medewerkers kunnen vinden en wij geloven dat deze duurzame relatie zal leiden tot een toprendement voor jullie teelten.