AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Groenbemesters 

Investering in bodemvruchtbaarheid

Het zaaien van een groenbemester moet gezien worden als een investering in de vruchtbaarheid en structuur van de bodem en bijgevolg in het welslagen van de daaropvolgende hoofdteelt.

De voornaamste functie van een groenbemester is het op peil houden van het humusgehalte. Het humusgehalte is een belangrijke factor voor de structuur en de vruchtbaarheid van de bodem. AVEVE biedt u een ruim aanbod aan groenbemesters. 

EAG- mengsels van groenbemesters 

Gebruik de EAG-mengsels van groenbemesters van AVEVE voor een correcte invulling van uw Ecologisch Aandachtsgebied. Klik hier voor meer gedetailleerde informatie omtrent de EAG-mengsels.