AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Vleeskonijnenvoeders voor een gezonde vleesproductie

 

Voeders in bulk

Voeders in zakgoed

 

Bulkvoeders

Bij het AVEVE-bulkgamma voor de professionele konijnenhouder ligt de focus op een veilige groei met een lage uitval. In al onze konijnenvoeders zit er dan ook een relatief aanzienlijk aandeel luzerne.

 

345 Kweekkorrel Konijn

 • Korrel geschikt voor voedsters en niet gespeende jongen 
 • Energie- en eiwitrijk voor goede fokprestaties 
 • Bevat coccidiostaticum
 

347 Allround korrel Konijn Finish 

 • Vezelrijke groeikorrel
 • Kan ook aan voedsters gegeven worden
 • Bevat geen coccidiostaticum

348 Gezondheidskorrel Konijn

 • Korrel geschikt voor jongen tijdens de speenperiode
 • Ook perfect voor konijnen met darmstoornissen en konijnen die van stress te lijden hebben
 • Licht verteerbaar
 • Aangezuurd
 • Hoog vezelgehalte en laag eiwitgehalte
 • Bevat coccidiostaticum

 > Top 

 

Zakgoed

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5
Diersoort Leeftijd Vorm Voederbenaming Verpakking
Tentoonstel-lingskonijnen Alle leeftijden Mengeling Sierkonijnen-mengeling 349 4 en 25 kg
Vleeskonijn-en Alle leeftijden - voor extra veilige vertering Korrel Gezondheidskorrel 348 5, 10 en 25 kg
Alle leeftijden Korrel Allround korrel 346 10 en 25 kg
Minimum 5 dagen voor de slacht Korrel Allround korrel FINISH 347 25 kg
Voedsters en niet gespeende jongen Korrel Kweekkorrel 345 25 kg
Speenperiode Korrel Gezondheidskorrel 348 5, 10 en 25 kg

> Top