AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Opfok Leg

Drie fasen voor een drievoudig resultaat: lage uitval, hoge groei, grote uniformiteit

 

AVEVE werkt met een Opfokconcept in drie fasen: 
Opfok 1Opfok 2 en 
Opfok 3. Deze voeders zijn zowel beschikbaar in de standaardreeks met dierlijk vet als in de 100% plantaardige natuurreeks. Deze laatste reeks wordt veel gebruikt voor de opfok van poeljen die later lastenboekeieren zullen produceren.

 

 

Opfok 1 staat voor vitaliteit!

In het AVEVE Opfokconcept  is Opfok 1 cruciaal. Via dit uitermate hoogwaardige voeder streven we naar een sterke groei in de eerste levensweken (van 0 tot 3 weken). Tijdens deze fase worden immers de vitale organen ontwikkeld en loopt het kuiken nog geen risico op vervetting. Door een sterke groei op dat moment verhogen we de vitaliteit van de dieren. 

 > Top 

 

Opfok 2 staat voor groei!

Verder in de cyclus sturen we naar een gestage groei. Tijdens het voederen van Opfok 2 bouwen we de voorsprong verder uit die de dieren die Opfok 1 hebben gekregen, hebben opgebouwd. Opfok 2 wordt een zevental weken gevoederd (van 3 tot 10 weken).

 > Top

 

Opfok 3 staat voor opnamecapaciteit!

Tijdens de laatste fase van de opfokperiode (10 tot 17 weken) wordt er extra aandacht besteed aan een voldoende hoge voederopname. Deze hoge voederopname zorgt voor een beter ontwikkeld maagdarmstelsel en dus voor een hoge opnamecapaciteit als leghen. De opnamecapaciteit is eveneens belangrijk voor een vlotte overdracht van de dieren naar het legbedrijf. De dieren moeten op het einde van de opfok bij een leeftijd van 17 weken (de normale leeftijd om dieren over te plaatsen naar het legbedrijf) voldoende reserve hebben om het uitvasten, de stress van het transport en de eerste dagen in hun nieuwe omgeving vlot te kunnen verwerken.

 > Top