AVEVE, de sterkste partner voor uw bedrijf

Professionele biovoeders voor varkens

Onze nutritionisten hebben een assortiment samengesteld dat is
aangepast aan de specifieke behoeften per diersoort en levensfase.

De voeders worden geproduceerd in de productielocatie van onze joint-venture Global feed Mill in Balgoij (NL), waar uitsluitend biologische voeders worden gemaakt. 

Zeugen en biggen
  • Uitgebalanceerde biggenvoeders die borg staan voor een veilige start.
  • Drachtvoer en lactovoer, het perfecte samenspel voor een gezonde biggenontwikkeling en een rijke melkproductie.

Vleesvarkens
  • Voormest- en afmestvoeders, met specifieke aandacht voor darmgezondheid.
  • Voor een rendabele groei en een gewaardeerde vleeskwaliteit.


Voor meer info kan u contact opnemen met het gratis nummer (België) 0800/13556 waar men u kan doorverwijzen naar onze commercieel verantwoordelijke voor varkensvoeders actief in uw regio.