Aveve Community & Arvesta Denktank

De landbouw en onze klanten zijn in permanente evolutie. In functie van bepaalde specialisatie zijn landbouwers klant voor zowel het Aveve-merk als een van de Arvesta-merken. De Klantenkringen volgen deze evolutie en daarom is er de noodzaak om de huidige structuur aan te passen aan deze realiteit.

Aveve Provinciaal Bestuur wordt Aveve Community

Met de Aveve Community wensen we de relatie tussen Aveve en haar professionele klanten te behouden en te bevorderen en dit met het oog op het creëren van een duurzame relatie. Binnen de werking van de Aveve Community staan communicatie en het relationele aspect centraal.

Arvesta Denktank

Op het niveau van de Groep Arvesta willen wij een nieuwe structuur creëren met name de Arvesta Denktank.

Wat is het doel van de deze Arvesta Denktank ?

  • Informatie uitwisselen met het management van Arvesta over de behoeften van de klant op het vlak van assortiment, service, voorlichting, ...

  • Feedback geven aan het management van Arvesta over haar rol van toeleveraar aan de land- en tuinbouw.

  • Voorstellen doen voor klantgerichte commerciële en technische voorlichting.

  • Arvesta adviseren over commerciële activiteiten.

  • Het beleid van Arvesta bevorderen door overleg en beraad.

  • Voorstellen doen over de samenwerking tussen producent en Arvesta.

Binnen de Arvesta denktank zullen er 5 sectoren worden opgestart met name intensieve veehouderij, rundvee, akkerbouw, groententeel en fruitteelt.

Samengevat ziet de nieuwe structuur er als volgt uit :

2022 Nieuwe structuur Aveve Community & Arvesta Denktank

Aveve BV
Aarschotsesteenweg 80,
3012 Wilsele (Leuven)
BTW BE 0403.552.464
RPR Leuven
agrarisch@aveve.be

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta