Euroclim logo

Verminderde methaan & CO2-uitstoot

Naast de sterk verminderde methaanuitstoot heeft het Euroclim-veevoeder ook een invloed op de koolstofuitstoot. Doordat er bij dit veevoeder enkel gebruik wordt gemaakt van 100% Europese grondstoffen is Dumoulin niet afhankelijk van milieubelastende lange-afstand transport. Zo maken we enkel gebruik van korte transporten en verminderen we de koolstofuitstoot.

Grondstoffen met een lage food-concurrentie

Er is onderzocht welke grondstoffen onder de categorie feed beter kunnen ingezet worden voor de productie van vlees om de grondstoffen in de categorie food zo veel mogelijk te beperken. Zo worden meer dan 80% van de grondstoffen in het Euroclim gamma afkomstig van nevenstromen, zoals circulaire economie: bv tarwezemelen, restproduct van tarwebloem. Dit zijn producten die door de mens niet geconsumeerd kunnen worden. Hierdoor worden voor Euroclim voeders 3 keer minder grondstoffen nodig die gebruikt zouden kunnen worden voor humane voeding.

GGO-vrije grondstoffen

Het grote voordeel van 100% Europese grondstoffen is dat alle grondstoffen niet genetisch gemodificeerd zijn (GGO-vrij). Dit kan niet gezegd worden van vb. de soja die geïmporteerd wordt vanuit Latijns Amerika. Doordat de grondstoffen niet uit Latijns Amerika komen draagt dit ook bij tegen de ontbossing van het Amazonewoud.

Positief imago van de veeteelt

Een belangrijke kanttekening is dat de Vlaamse vleesveesector zich nu reeds jaarlijks inzet voor het klimaat en het milieu. De vleesveesector is verantwoordelijk voor ‘maar’ 4% van de totale broeikasuitstoot in Vlaanderen. In vergelijking met andere sectoren is dat niet slecht: de industrie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 28% van de totale broeikasuitstoot, de energiesector voor 22%, de transportsector voor 19% en een gemiddeld gezin voor 14%. Maar dat neemt niet weg dat we altijd beter kunnen doen en hier ook zullen voor blijven ijveren.

Hoe speelt de veeteelt dan een rol in de broeikastuitstoot?

Methaan is één van de broeikasgassen die een impact heeft op het milieu, samen met onder andere C02. De veehouderij is één van de belangrijkste producenten van methaan, want bij het verteringsproces bij koeien wordt er methaan geproduceerd die de koe verlaat via boeren en scheten. Boeren en scheten die methaan in de atmosfeer sturen en waardoor de veeteelt dus bijdraagt aan de broeikasuitstoot. Daarbij is methaan ook 25 keer schadelijker dan CO2 en zullen oplossingen die bijdragen tot een verlaging van de methaanemissie een groter effect hebben op het milieu.

Euroclim draagt bij tot de verlaging van methaanemissie

Euroclim-label doet de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% afnemen en bij melkvee tot 9%. Dit veevoeder is door eigen R&D ontwikkeld en kan een significante bijdrage leveren aan het verkleinen van de Belgische ecologische voetafdruk. Indien alle vlees- en melkkoeien in België dit Euroclim-voeder zouden eten, kunnen we een aanzienlijke impact hebben op de totale CO2-uitstoot van België. We zouden op die manier namelijk 225.000 ton C02-equivalent uit de lucht halen, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 130.000 auto’s. Bovendien zouden we 5% bijdragen aan de totale reductie van CO2-uitstoot binnen de landbouw volgens de Kyoto-norm.

Duurzamer vlees en zuivelproducten met rendement verzekerd

Wij gaan samen met onze boeren voor een positief, waarheidsgetrouw imago van de veeteelt. Dat wilt zeggen met respect voor het rendement van onze lokale boeren, respect voor dierenwelzijn en aandacht voor duurzame, lange-termijn oplossingen.

Verhoog het rendement van jouw melkvee en realiseer een vermindering van methaanuitstoot tot -9% met Euroclim.

Bekijk de video met interessante getuigenissen!

foto groene koe Euroclim op stand Agriflanders 2023

De reporters van PlattelandsTV waren benieuwd naar het verhaal bij de groene koe op de stand van Arvesta op Agriflanders 2023.

Onze productspecialist Els Van Looveren vertelde hoe we met de Euroclim voeders rendement en duurzaamheid combineren.

Bekijk de reportage op PlattelandsTV of klik op de link hieronder.

Aveve BV
Aarschotsesteenweg 80,
3012 Wilsele (Leuven)
BTW BE 0403.552.464
RPR Leuven
agrarisch@aveve.be

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta