pdf graskuilen Els Van Looveren
pdf, 0.28MB
Download

Wat zeggen de graskuilen van 2022?

… Eerste snedes van topkwaliteit en trager verteerbare zomerkuilen

Het grasseizoen is bijna voorbij. 2022 zal de geschiedenis in als een droog jaar, waarin het een uitdaging was om voldoende grasvoorraad in te slaan.

Ondertussen zijn er in ons labo al meer dan 600 graskuilen van 2022 geanalyseerd. Gemiddeld zijn de graskuilen van 2022 goed. De resultaten van deze graskuilanalyses geven we graag mee in tabel 1. In de tweede kolom staan de gemiddelden resultaten van alle analyses. Daarna staat een apart gemiddelde van enerzijds de eerste snedes, en anderzijds de tweede snedes.

Gemiddelden

Eerste snedes

Tweede snedes

DS-gehalte in g/kg DS

485

433

512

VEM (g/kgDS)

898

900

906

gluco (g/kg DS)

301

311

293

DVA (g/kg DS)

82

77

87

PEB (g/kg DS)

53

57

49

RE (g/kg DS)

194

193

196

NH3-fractie (%)

6.7

7.2

6.5

RC (g/kg DS)

259

253

267

NDF (g/kg DS)

515

494

535

ADF (g/kg DS)

272

264

280

ADL (g/kg DS)

24

23

26

Rvet (g/kg DS)

41

42

41

suiker (g/kg DS)

79

82

77

PAS (g/kg DS)

547

544

553

VC os (%)

74.7

75.5

74.1

pH

5.1

4.9

5.2

melkzuur (g/kg DS)

42

56

30

azijnzuur (g/kg DS)

14

18

11

Tabel 1: Gemiddelden van de graskuilen van 2022 Eerste snede We zien dat de eerste snedeskwalitatief goede kuilen zijn. Met een gemiddelde VEM van 900 en een gluco-waarde van 311 kunnen we zeggen dat de kuilen erg melkdrijvend zijn.Veel kuilen zijn jonggemaaid. En dit levert ook een mooi ruw eiwitgehalte van 193g/kg DS op. Bovendien valt het op dat deze kuilen gemiddeld minder droog zijn ingekuild (zie figuur 1).

Figuur 1: Verdeling van de eerste snedes in functie van het droge stof gehalte Dit heeft een positief effect op de bewaring, en dat zien we dan ook terugkomen in de waarden van melkzuur en azijnzuur. De verhouding tussen deze parameters is gunstig, wat aangeeft dat er minder kans is op broei achteraf.

In figuur 2 hieronder geven we het verschil tussen de eerste en de tweede snedes weer.

Figuur 2: Vooral de eerste snedes zijn goed geconserveerd Aandachtspunten voor de rantsoenen De eerste snedes zijn vaak jonggemaaide, pittige kuilen die goed passen naast de eerder droge en traag verteerbare maïskuilen van dit jaar. In een aantal gevallen is het suikerniveau zeker hoog genoeg, wat dan weer de nodige aandacht vraagt in het rantsoen.Door gebruik te maken van een krachtige én complete buffer, zoals nr. 455 Acidomix kan een verzekering op de penswerking genomen worden. De combinatie van natriumbicarbonaat, levende gisten, gistmetabolieten én een fysische buffer zorgt voor een snelle en langdurige buffering van de pens.

Tweede snede In de kuilen van de tweede snede zien we het ruwe celstofgehalte zijn, maar zeker ook het aandeel minder goed verteerbare celwanden (zie figuur 3). We verklaren dit door de groeiomstandigheden in een droog voorjaar. De verwachting is dan ook dat deze trend zich zeker zal doorzetten in de zomerkuilen van 2022. Als deze kuilen gecombineerd moeten worden met droge maïs, vraagt dit zeker om bijsturing. Figuur 3: De tweede snedes bevatten een hoger aandeel minder goed verteerbare celwanden Aandachtspunten voor de rantsoenen Kuilen die rijk zijn aan ADF en ADL zijn minder goed verteerbaar. Hierdoor zal de koe meer energie steken in haar vertering. Het is belangrijk haar hierin te ondersteunen.Een koe kan celstof alleen verteren in haar pens. Het zal dus nodig zijn om die pens te voeden. Naast aanbreng van energie is er ook nood aan voldoende correctie van eiwit. Voer dus voldoende penseiwit naast deze kuilen! Eiwitmixen zoals nr. 14 Aminomix S en nr. 2 Hipro 58 brengen vooral PEB en PAE-1 aan in de rantsoenen. Ondanks voldoende aanbreng van eiwit, zal het een uitdaging zijn voor de koeien om de trage zomerkuilen te verteren, zeker naast de droge en celstofrijke maïskuilen van dit jaar. Nr. 467 Rumenixx is een uniek product om de celwandvertering te ondersteunen, en kan dus een goede aanvulling zijn op de rantsoenen met traag verteerbare kuilen. De combinatie van micro-organismen verbetert de vezelvertering van de graskuilen duidelijk. Op die manier kunnen je koeien meer energie, én dus meer melk uit het ruwvoer halen.

Tengevolge van de droge zomer is op verschillende bedrijven de grasvoorraad beperkt. Dit vraagt dan om aanpassingen in de rantsoenen. Onze voedingsadviseurs kijken graag met je mee, welke alternatieven er zijn. Bovendien is het verstandig om een berekening van de ruwvoervoorraad te maken, om zo onaangename verrassingen in het voorjaar te vermijden. Ook hierbij helpen we je graag!

Els Van Looveren

Productmanager Melkvee

Aveve BV
Aarschotsesteenweg 80,
3012 Wilsele (Leuven)
BTW BE 0403.552.464
RPR Leuven
agrarisch@aveve.be

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta