Succesvol robotmelken dankzij de adviezen van Aveve

Samen naar een beter robotrendement, dat is waar onze voedingsadviseurs met ondersteuning van het robotteam elke dag aan werken. Samen gaan we voor een sterk en haalbaar advies voor iedere klant. In dit artikel lees je hoe onze expertise in robotmelken al bij verschillende klanten tot een verbetering van het resultaat opleverde.

Ontdek de getuigenissen:

Getuigenis van familie Coddens uit Kortenaken

Ik ben Geert Coddens en baat samen met mijn familie een gemengd bedrijf uit in het Vlaams Brabantse Kortenaken. Ons bedrijf heeft 200 melkkoeien. De koeien worden deels gemolken door 2 melkrobots, en nog een kleine groep op de melkstal. Daarnaast heeft ons bedrijf nog een akkerbouwtak en wat vleesvee. Ik run dit bedrijf samen met mijn vrouw en ouders.

Ik ben steeds op zoek naar waar ik nog iets kan verbeteren op mijn bedrijf. Zo besprak ik vorig jaar met mijn voedingsadviseur Dieter Ceuppens hoe ik rendement op mijn robots nog kon verhogen. Ik was op zoek naar meer kilo's melk per box. Dieter stelde een bezoek met de robotspecialistvoor. Tijdens een gezamenlijk bezoek werden de data van mijn robots uitvoerig bekeken.

Na een grondige robotanalyse, kwam naar boven dat ik bij een ruim aandeel koeien de prioriteit voeren op de melkrobot aan had staan. Dat wil zeggen dat de koeien in de robot mogen blijven staan tot ze hun krachtvoer opgegeten hebben, ook al is het melken gedaan. Deze optie bleek heel veel melktijd van de robots in beslag te nemen. In totaal kostte dit 4 uur aan melktijd per dag. En dit terwijl de robots bijna geen vrije tijd meer hadden.

Domien en Dieter raadden me aan om deze optie af te zetten. Ze benadrukten dat dit wel doordacht moest gebeuren. Om te garanderen dat mijn koeien voldoende energie konden blijven opnemen, stelden ze voor om het basisrantsoen rijker te maken. Zo konden de koeien die minder krachtvoer konden opnemen in de robot, dit compenseren in het basisrantsoen. Nadien kwam Dieter opnieuw langs, en heeft hij de optie uitgezet.

Ik merkte direct resultaat: het aantal melkingen ging omhoog naar 2,8. Ik zag vooral een effect bij de verse koeien: zij haalden meer dan 3 melkingen. Dit had ook zijn effect op de melkproductie.

foto koeien stal - robot

Na het positief effect van het aanpassen van de robotinstellingen, stelde ik samen met Dieter een nieuw doel. We wilden de productie per koe naar omhoog.

Om hierin stappen te zetten hebben we het volledige transitiemanagement op het bedrijf bekeken. We hebben het droogstandsrantsoen grondig aangepast. Dieter zocht naar de juiste oplossingen binnen de mogelijkheden van mijn bedrijf. Ondertussen voeder ik al een hele tijd een droogstandsrantsoen op basis van gehakseld stro, maïs, een beetje graskuil, eiwitmix en mineralen. De laatste 2 weken voor kalven krijgen mijn koeien nog 2 kg nr. 453 Transilac.

Naast de aanpassingen in de droogstand, ben ik overgestapt naar een ander krachtvoeder voor mijn verse koeien. Zij krijgen nu een mengeling van nr. 26 Roboxx Premium Start en nr. 20 Linex HiSweet. Op die manier krijgen zij nu meer energie. Ik zag een duidelijke stijging op de productie: de BSK van de verse koeien steeg met 3 punten.

Deze aanpassingen hebben zeker en vast resultaten opgeleverd. De koeien komen makkelijker door de transitieperiode. Hierdoor is de productie van de koeien gestegen. Met als resultaat dat er nog meer melk uit de melkrobots gehaald wordt.

Ik hecht veel belang aan de begeleiding en advisering vanuit Aveve. De kritische blik en open mening van mijn voedingsadviseur ervaar ik als een meerwaarde voor mijn bedrijf. Een bezoek van de robotspecialist draagt bij tot betere resultaten. Ik probeer de adviezen in te passen in mijn bedrijfsvoering en vind het fijn dat we zo samen kunnen blijven streven naar beter!

Bedrijfsreportage Rik en Josiane Dewaele, focus op robotmelken

Een constante in de voeding, de sleutel tot topresultaten

foto Rik en Josian De Waele

We zijn te gast bij Rik en Josiane Dewaele. Zij baten samen een melkveebedrijf uit met 68 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De koeien worden sinds 2019 door een melkrobot gemolken. De omschakeling naar de melkrobot werd goed begeleid door Lely en door voedingsadviseur Dries Vermander. De opstart verliep vlot en de melkproductie steeg. Rik geeft aan dat hij de laatste 3 jaar 750000 liter melk per jaar heeft geproduceerd en dat hiermee het plafond wel bereikt is.

Momenteel zijn er 66 koeien aan de melk. De dieren zijn 168 dagen in lactatie. De dagproductie bedraagt momenteel 38,6 kg melk met een vetgehalte van 4,36% en een eiwitgehalte van 3,55%. Het aantal melkingen zit nu op 2,8 gemiddeld. De robot heeft nog slechts 5% vrije tijd. Rik geeft aan dat de robot nu zeker vol genoeg staat. En dat hij met enkele koeien minder, hoogstwaarschijnlijk niet minder melk zal hebben.

Voermanagement, voor koeien die alle dagen hetzelfde willen eten…

De koeien krijgen een rantsoen dat bestaat uit maïskuil, graskuil, protigold, perspulp, bieten, gehakseld stro, CCM en eiwitmix nr. 13. In de robot wordt er aangevuld met eiwitkern nr. 5 Aminolac T, Colmex Hisweet als lactatiestarter en nr. 53/125 Premium Plus R. De verhoudingen in het rantsoen zijn constant het jaarrond. De koeien en vaarzen starten de dag van kalven met 1,5 kg Colmex HiSweet en 0,9 kg eiwitkern nr. 5. Ze worden opgebouwd naar een maximum van 6,5 kg krachtvoer in totaal in 20 dagen.

In de zomerperiode gaan de koeien op de weide. Eerst wordt overal de eerste snede gemaaid. Daarna gaan de koeien buiten tot september. Het jongvee blijft langer op de weide, om het najaarsgras af te grazen. De combinatie weidegang en robotmelken loopt vlot bij Rik. Een selectiepoort bepaalt wanneer de koeien buiten mogen. Meestal is dit van 7 uur in de ochtend tot 19 uur ’s avonds. Enkel in periodes van hitte kiest Rik ervoor om de koeien ’s nachts te laten weiden.

Een constant rantsoen voor zijn koeien, dat is waar Rik naar werkt. De eerste sneden gras worden over mekaar in de sleufsilo gekuild. De lasagnekuil zorgt ervoor dat de koeien bijna het hele jaar met dezelfde graskuil worden gevoederd. Ook de maïskuil wordt in lagen ingekuild met de bieten en de perspulp. Dit geeft naast een constante in het rantsoen ook het voordeel dat de maïskuil heel goed aangedrukt en afgesloten is. Er zijn op die manier geen problemen met broei en verliezen.

Droogstand, de basis voor een goede start

De koeien worden selectief drooggezet. Als het celgetal onder de 120000 zit, krijgen de koeien enkel een speenafsluiter. Dieren die een probleem hebben gehad tijdens de lactatie of voorgaande lactaties, worden wel met antibiotica drooggezet. De koeien staan 6 weken droog. In de zomer gaan ze vaak de eerste 2 weken van de droogstand op de weide, zodat de uier mooi opgedroogd is. Daarna komen ze binnen op een rantsoen van 14 kg maïs, 3,2 kg gehakseld stro, 2,8 kg graskuil, 3,8 kg protigold aangevuld met 1,1 kg nr. 5 en 250 gram nr. 451 prolacta premium. Het rantsoen wordt voor 2à3 dagen gemengd. Er wordt TMR+ toegevoegd zodat de koeien steeds een fris rantsoen ter beschikking hebben. De laatste 2 weken voor kalven krijgen de koeien 2 kg nr. 453 Transilac VF, om de overgang naar de nieuwe lactatie makkelijker te maken.

Colmex HiSweet, voor een duurzame melkveehouderij.

Sinds december 2022 is de lactatiestarter op het bedrijf vervangen door nr. 20/210 Colmex HiSweet. Dit krachtvoeder komt in aanmerking voor de ecoregelingen binnen het GLB. Aangezien deze manier van voederen geen meerkost heeft voor zijn bedrijf, wil Rik graag zijn steentje bijdragen aan de toekomst van de melkveehouderij in Vlaanderen.

Getuigenis van Kristof Verschueren van de Breykenshoeve in Mol

Foto Kristof Verschueren en Jens Goossens

Ik ben Kristof Verschueren en baat samen met mijn ouders de Breykenshoeve in Mol uit. We hebben een melkveebedrijf met 70 koeien en in 1998 starten we met ijsverkoop wat ondertussen is uitgegroeid tot een volwaardige horecazaak. De koeien worden gemolken door 1 Delaval VMS V310 sinds 2021. Dit is onze 2de melkrobot: onze koeien worden al 15 jaar door de robot gemolken. Op onze nieuwe melkrobot hebben we de Repro module waarmee we de vruchtbaarheid van onze veestapel kunnen opvolgen. Daarnaast hebben we een aanschuifrobot die het voer 11 keer per dag aanschuift. Hiermee proberen we de arbeidslast te beperken en daarom hebben we enkele jaren geleden besloten om geen jongvee meer aan te houden. We kopen koeien aan in functie van wat vervangen moet worden en al onze eigen koeien worden geïnsemineerd met Belgisch Witblauw. Hierdoor staan er enkel nog droogstaande koeien in de oude jongveestal. We hebben de huisvesting hier gemoderniseerd met oog op voldoende comfort voor onze droogstaande koeien. Door de beperkte groep droogstaande koeien is het moeilijk om hiervoor een rantsoen te mengen. Vroeger werkte we met graskuil uit pakken en mais maar dit gaf af en toe problemen met kalfziekte. We gingen opzoek naar een oplossing die eenvoudig werkt en ervoor zorgt dat onze koeien gezond aan een nieuwe lactatie kunnen beginnen. Mijn voedingsadviseur Jens Goossens sprak mij over het nieuwe Healthy-concept. Dit eenvoudig rantsoen bestaat uit 15 kg maiskuil, 3,6 kg gehakseld stro en 3 kg nr 460 Healthy Dry. Wij zijn heel tevreden van dit nieuwe concept, er zijn geen problemen meer bij opstart en onze versgekalfde koeien pieken goed.

Naast de rantsoenberekeningen van onze droogstaande en melkgevende koeien bespreken we ook de data van de melkrobot met Jens. We doen dit aan de hand van de robotanalyse van Aveve. Zo stelden we samen met Jens vast dat er teveel restvoer op de robot was. We kunnen 2 krachtvoersoorten op de robot verstrekken, tot dan was dit een eiwitkern (nr 3 Aminolac E) als lokvoer voor alle koeien en een productiekrachtvoer (nr 55 Premium Start) op basis van melkgift. Jens stelde voor om de eiwitkern volledig in de mengwagen te voederen zodat er ruimte kwam op de melkrobot. We kozen ervoor om een lactatiestarter en evenwichtig voer te gaan gebruiken op de robot. Om deze overschakeling vlot te laten verlopen kwam Jens langs samen met de robotspecialist Domien Dobbelaere. Ze bekeken het rantsoen en de krachtvoerinstellingen op de robot werden aangepast.

Momenteel voederen we 23 kg maiskuil, 11,5 kg graskuil uit pakken, 3,4 kg protigold, 1 kg droge pulp en 3,5 kg krachtvoermengeling die bestaat uit eiwitkern nr 12 Provic 47 + nr 14 Aminomix S en energiekern nr 17 Carbomix B en daarnaast nog pensbuffer nr 455 Acidomixx. Als lactatiestarter gebruiken we nr 27 Roboxx Healthy Start en als evenwichtig voer nr 25 Roboxx Top.

Sinds de overschakeling hebben we duidelijk minder restvoer op de robot en verloopt de opstart beter dan vroeger.

We zijn zeer tevreden over onze jarenlange samenwerking met Aveve en vinden het een meerwaarde dat onze voedingsadviseur ook beroep kan doen op specialisten uit het robot team, om zo grotere aanpassingen goed door te spreken.

Getuigenis van Jo Kuppens

foto Jo Kuppens en Eric Heber

Ik ben Jo Kuppens en melk sinds 2015 samen met mijn ouders Erik Kuppens en Lea Rutten 180 koeien met 3 Delaval robots. Op de huidige locatie worden er sinds de jaren ‘70 koeien gemolken. De dieren staan in drie groepen. 1 Robot voor de vaarzen en 2 robots voor de oudere koeien. Het doel met deze vaarzengroep was om de stress te beperken en vaarzen meer kansen te geven aan het voerhek. Hier is er zeker 1 voerplaats per dier.

Er wordt gevoederd met een zelfrijdende voermengwagen en er worden 2 mengeling per dag gevoederd. Zo kan gestuurd worden volgens de opname per groep. Momenteel bestaat het rantsoen uit 1/3 voordroogkuil 2/3 mais, perspulp, bierdraf, mks (ter compensatie van mindere maïskuil), geplette gerst, Vlog eiwitkern, vinasse, water, mineralen, natriumbicarbonaat (ondersteund tegen hittestress) en als laatste extra structuur via gehakseld stro en hooi. Op de robot wordt gewerkt met 1 voersoort nl. 25/300 Roboxx Top Vlog.

Eind maart van dit jaar stelde ik vast dat er een hoog aandeel restvoeder was bij de koeien begin lactatie en dat de piekproductie te laat kwam. Eric Heber gaf deze bevindingen door aan de robotspecialist Domien Dobbelaere en hij plande met mij een overleg in om zaken op de robot te veranderen. Hierbij werd de voersnelheid verhoogd en werd de krachtvoederopbouw na kalven versneld.

Al vlug na de aanpassingen zag ik effect op de productie en daalde het aandeel restvoeder op de robot. De veranderingen waren het sterkst bij de oudere koeien. Bij de vaarzen was het effect kleiner en dit werd dan ook teruggekoppeld. Bij een vervolgafspraak met Eric en Domien hebben we de focus vergroot op de jongveeopfok en als doel gesteld om de vaarzen zwaarder te laten afkalven op dezelfde leeftijd en bij de gekalfde vaarzen het inseminatiemoment te verlaten om de groei in de lactatie te bevorderen. Om de activiteit op de robot te verhogen is het rantsoen aan het voederhek aangepast naar meer ruwvoeder en minder krachtvoeder. Ook werd me gewezen op de beschikbaarheid van voldoende drinkwater.

Verder hebben we nog plannen om de robot in de vaarzengroep te vernieuwen om hiermee meer capaciteit te krijgen en de stalbezetting te optimaliseren.

Het is goed dat ik kan rekenen op de ondersteuning van zowel Eric als Domien om verbeterpunten op te sporen en aan te pakken.

Streef jij ook naar meer robotrendement? Laat je begeleiden door ons Robot Team en bepaal samen waar jij het puntje op de i kan zetten. De koe- en voersignalen, de ruwvoerontledingen, de gehalten van MCC en de data van jouw melkrobot vormen de basis voor een haalbaar advies op maat van jouw bedrijf.

Zo veel mogelijk kilogram melk per box, daar draait het om!

Aveve zet in op een doelgerichte aanpak voor robotrendement met: rantsoenadvies, Roboxx-voeders, het robotteam en robotmanager.

Lees er alles over in de conceptfolder robotmelken en neem snel contact op met ons robotteam voor advies en begeleiding op maat!

Conceptfolder robotmelken
pdf, 0.45MB
Download

Getuigenis robotmelken: neem een kijkje op de Boeraderie!

Aveve BV
Aarschotsesteenweg 84,
3012 Wilsele (Leuven)
BTW BE 0403.552.464
RPR Leuven
agrarisch@aveve.be

© 2023 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta